Untitled-774Š.m. vasario 3 dieną Dievas iš mūsų tarpo pasišaukė sesę Jadvygą Simonaitytę, OFS.

Sesuo Jadvyga gimė 1937 m. lapkričio 4 d., Tauragės rajono Batakių parapijoje, ūkininkų šeimoje, kurioje augo 4 vaikai. Mama, būdama giliai tikinti, ir vaikus išmokė mylėti Dievą. Jadvyga būdama 12 metų sunkiai susirgo, o gydytojai 7 mėnesius kovoję su klastinga liga nuleido rankas ir nusprendė amputuoti koją, kad išgelbėtų gyvybę. Mama nesutiko su gydytojų sprendimu ir parsivežė sergančią dukrą namo. Vienintelė viltis tikinčiai motinai buvo Dievo pagalba. Palikusi sunkiai sergančią dukrą, nuvažiavo į Šiluvą, prie Švenčiausiosios Mergelės Marijos kojų ir su ašaromis meldė išgydymo malonės. Namuose meldėsi visa šeima. Netrukus prie jų namų įklimpo automobilis. Vairuotojas ir kartu važiavusi vokietė gydytoja užėjo į jų namus prašyti pagalbos. Pamačiusi sunkiai sergančią mergaitę pasisiūlė padėti. Apžiūrėjo mažosios Jadvygos koją, davė vaistų ir paaiškino kaip gydyti. Stebuklingai greit koja pagijo ir liga pasitraukė. Už išgelbėtą gyvybę Jadvyga visą gyvenimą liko dėkinga Dievo Motinai, todėl visą save pašventė Dievo garbei ir tarnystei Bažnyčioje. Sovietiniais laikais už aktyvią bažnytinę veiklą – darbą su jaunimu, vaikų katekizavimą ir piligriminių kelionių į šventas vietas organizavimą – buvo persekiojama ir ne kartą tardoma.

1991 metais Jadvyga įstojo į Pasauliečių pranciškonų ordiną. 1995 metais buvo išrinkta Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilkaviškio regiono brolijos ministre. 2002 metais iš šių pareigų pasitraukė dėl pablogėjusios sveikatos, tačiau ir pasitraukusi į užtarnautą poilsį liko aktyvia Pasauliečių pranciškonų ordino nare ir Viešpaties vynuogyno darbininke.

Viešpatie, būk gailestingas mūsų sesei Jadvygai!
Ordino broliai ir seserys