Š.m. sausio 12 d. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio vienuolyne vyko jungtinis Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinių tarybų plenarinis posėdis.

Prieš posėdį dalyviai kartu šventė Šventąsias Mišias vienuolyno koplyčioje, kurias celebravo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Paulius Saulius Bytautas, OFM.

Posėdžio pradžioje abiejų tarybų nariai prisistatė ir susipažino, nes su 2012 m. spalio 6 d. išrinktosios Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinės tarybos nariais toks posėdis vyko pirmą kartą, aptarė ir suderino abiejų tarybų veiklos planus 2013-2014 metams, o taip pat aptarė kitus aktualius klausimus.

Po diskusijų buvo nutarta iš 2013 metų į 2014 metų perkelti IX Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kongresą ir jį, tarptautiniu pavyzdžiu, organizuoti kartu su pranciškoniškuoju jaunimu. O taip pat išrinta kongreso data, t.y. 2014 m. rugpjūčio 15-17 d. Posėdžio metu priimtas sprendimas dėl pareigų negalinčios eiti Margaritos Lizdenytės OFS laikino pavadavimo, todėl nutarta laikinai Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos nario – atstovo Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinėje taryboje pareigas patikėti Aidui Gintarui Adomaičiui OFS, aptarti pranciškoniškosios šeimos dalies (pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo) bendradarbiavimo su Marijos radiju Lietuvoje klausimai.

Jungtinė posėdžio dalis baigėsi broliška agape, po kurios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo Nacionalinės tarybos posėdžiavo atskirai.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba antrojoje plenarinio posėdžio dalyje aptarė finansinius, nuolatinio narių ugdymo, brolijų vizitavimo, dokumentų vertimo ir leidybos bei kitus aktualius klausimus.

Kitą Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos plenarinį posėdį numatyta surengti 2013 m. kovo 16 d.