063a0e5898Liepos 23-24 dienomis į Klaipėdą rinksis didelis būrys pranciškoniškojo jaunimo iš visos Lietuvos, kurie kartu su broliais pranciškonais visą savaitę keliaus atgailos žygį į Porciunkulės atlaidus Pakutuvėnuose (Plungės r.).

Pasirengimo žygiui rekolekcijos vyks Labrenciškėse prie statomo Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno bei dvasinės, psichologinės ir socialinės pagalbos onkologiniams ligoniams centro, kurio įkūrimu rūpinasi Lietuvos mažesnieji broliai pranciškonai. Pirmąją rekolekcijų dieną žygeivių laukia dvasinis ir praktinis pasirengimas evangelizacinėms misijoms. Sekmadienį grupelė piligrimų lankys Klaipėdos universitetinės ligoninės onkologijos chemoterapijos ir radioterapijos skyrius, melsis už juose besigydančius ligonius. Kita jaunimo dalis kvies Labrenciškių ir aplinkinių mikrorajonų gyventojus į vakaro programą, kurios metu broliai melsis už žmones, jaunimas giedos šlovinimo giesmes, mokys vaikus žaidimų, dalysis savo tikėjimo liudijimais. Šv. Mišias kartu su piligrimais švęs Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Astijus Kungys OFM, Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis br. Benediktas Jurčys OFM, o taip pat kiti su jaunimu atgailos žygį keliausiantys broliai pranciškonai.

Šių metų pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygio tema: „Jėzau, pasitikiu Tavimi“. Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės padovanotus Gailestingojo Jėzaus atvaizdus ir Dievo Gailestingumo žinią žygeiviai neš Klaipėdos, Kretingalės, Plikių, Jokūbavo, Budrių, Baublių, Mikoliškių, Lapių, Vėžaičių, Žadeikių, Endriejavo ir Kulių gyventojams. Pranciškoniškas atgailos žygis yra ir tikra pasitikėjimo Dievo meile mokykla. Piligrimai su savimi nesineša maisto, pinigų, iš anksto nesirūpina nakvyne. Visa tai priklauso nuo Dievo meilės ir nuo žmonių, kurie tai meilei atveria širdis, o piligrimams – savo namų duris. Patiriamos didelės malonės, įžengiant į konkretaus žmogaus gyvenimą, dalijantis tikėjimu ir išgirstant nuostabių tikėjimo liudijimų, prašant nakvynės, duonos ir vandens, besimeldžiant už visus sutiktus kelyje ir nešantis jų intencijas į Porciunkulę.

Jau dvidešimt metų besitęsianti pranciškoniškų atgailos žygių tradicija šiemet sujungs Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčią ir Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčią. Liepos 31 dieną, sekmadienį, 12 val., į Pakutuvėnus atkeliavę piligrimai dalyvaus šv. Mišiose bei švęs Porciunkulės atlaidų šventę. Porciunkulė – tai mažytė šv. Pranciškaus atstatyta Angelų Marijos bažnytėlė Asyžiuje, kuri tapo pranciškonų širdimi. Šiai bažnyčiai 1216 m. šventasis iš popiežiaus išprašė visuotinius atlaidus. Vėliau Porciunkulės atlaidai pradėti švęsti kiekvienoje pranciškonų bažnyčioje.

www.jaupra.lt