Spalio 6 d. Kretingoje vyko jau trečioji Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Rinkimų asamblėja. Joje buvo išrinkta nauja Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinė taryba, tarnausianti nacionalinei brolijai artimiausius trejus metus (2012–2015 m.).

Naujoji Nacionalinė taryba:
Prezidentė – Monika Midverytė;
Viceprezidentas – Henrikas Dapkus;
Atsakingoji už ugdymą – Rasa Lazdauskaitė;
Sekretorė – Greta Nekrošiūtė;
Iždininkas – Rokas Žeimys;
Atsakingoji už Pranciškučius – Veronika Šlionskytė;
Tarptautinis delegatas – Adomas Kačiušis.

Nacionalinėje taryboje lieka paskirta broliška vadovė Margarita Lizdenytė OFS ir dvasinis asistentas kun. Algirdas Malakauskis OFM.

Po rinkimų vyko Metinės Jaupra asamblėjos posėdis, kuriai pirmininkavo naujai išrinkta taryba. Jo metu buvo sudarytas 2012–2013 m. Jaupra veiklos planas.

Svarbiausios datos:

Spalio 27 d. Asyžiuje vyks pal. popiežiaus Jono Pauliaus II inicijuotas tradicinis ekumeninis maldos už taiką susitikimas „Asyžiaus dvasia“, todėl visos brolijos kviečiamos tą dieną prisijungti prie maldos už taiką organizuojant maldos vakarą.

Gruodžio 29 – sausio 1 d. Žiemos akademija jaunimui Nidoje arba Kretingoje.

Vasario 8–10  d. Metinis pranciškoniškojo jaunimo susitikimas Telšiuose.

Kovo 24 d. Pasaulinės jaunimo dienos šventimas (Verbų sekmadienis).

Gegužės 11 d. metinis Pranciškučių susitikimas Kaune.

Birželio 28–30 d. Lietuvos jaunimo dienos Kaune.