Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinio ugdymo seminaro konferencijų ir diskusijų tezės:

1. Kartą per mėnesį brolijose skaitykime Šv. Raštą, Regulą, Generalines Konstitucijas, Katekizmą. Kvieskime į pagalbą kleboną ar kitą kompetentingą žmogų.

2. Kuo dažniau kartu su brolija švęskime Eucharistiją ir dalyvaukime Švč. Sakramento Adoracijoje.

3. Regionų taryboms pavedama misija lankyti brolijas, išsiaiškinti realią situaciją ir, jei reikia, prašyti pagalbos iš Nacionalinės tarybos, Pranciškoniškos pasauliečių akademijos.

4. Stiprinkime komunikaciją tarp brolijų narių ir Nacionalinės tarybos per regionų ir vietinių tarybų ministrus.

5. Siekime šeimos santykių brolijoje, patirkime dažnų susitikimų džiaugsmą, padarykime juos neformalius, kvieskime pranciškoniškąjį jaunimą, brolius, sesutes.

6. Šeštadieniais asmeniškai, pagal galimybes brolijose, melskimės 7 Marijos džiaugsmų rožinį už visą Pranciškoniškąją šeimą.

7. Skaitykime laiko ženklus ir siekime būti radikaliais krikščionimis.

Konferencijų ir liudijimų vakaro garso įrašai:

1. Br. kun. Antano Blužo, OFM konferencijos garso įrašas;

2. Ses. Emilijos Radušienės, OFS konferencijos garso įrašas;

3. Br. vysk. Lino Vodopjanovo, OFM konferencijos garso įrašas;

4. Br. Nerijaus Čapo, OFS konferencijos garso įrašas;

5. Liudijimų vakaro garso įrašas.