logocg12Š.m. rugpjūčio 19 dieną Romoje (Italija), Tarptautinėje Šv. Lauryno iš Brindisi kolegijoje prasidėjo penkias savaites truksianti 84-oji Mažesniųjų brolių kapucinų ordino Generalinė Kapitula.

Kapituloje dalyvauja apie 170 delegatų atstovaujančių per 10 tūkstančių brolių kapucinų, gyvenančių daugiau nei 100 pasaulio valstybių.

Kapitulą broliai kapucinai pradėjo šventųjų Mišių šventimu, kurių koncelebracijai vadovavo buvęs Mažesniųjų brolių kapucinų ordino Generalinis Ministras, dabar Nelson (Britų Kolumbija, Kanada) vyskupijos ordinaras brolis vyskupas John Corriveau, OFM Cap.

Pirmosios Kapitulos savaitės metu delegatai aptarė kadenciją baigiančios ordino vadovybės veiklą ir finansinius rodiklius. Antrosios savaitės metu rinks naująją ordino vadovybę – generalinį ministrą, generalinį vikarą, generalinį sekretorių, generalinį prokuratorių ir generalinius definitorius. Vėliau svarstys ordinui aktualiausius klausimus bei tvirtins veiklos ir finansinius planus 2012 – 2018 metams.