108f6b149180217dc6e3Rugpjūčio 18-19 dienomis Kretingoje, Šv. Antano rūmų salėje vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ugdymo seminaras, skirtas visiems atsakingiesiems už brolių ir sesių ugdymą brolijose: regionų tarybų nariams, vietinių brolijų ministrams bei magistrams. Į seminarą susirinko apie 60 Ordino brolių ir sesių iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Šiaulių, Pasvalio, Lentvario, Jonavos, Vilkaviškio, Plungės, Klaipėdos, Palangos ir Kretingos miestų, seminare dalyvavo ir pranciškoniškojo jaunimo atstovai bei dvasiniai asistentai.

Pirmąją konferenciją „Irkitės į gilumą“ vedė Jaupra dvasinis asistentas br. kun. Antanas Blužas OFM, pakvietęs ugdytojus irtis į Dievo žodžio gelmes ir vesti savo brolijų narius į dvasinio gyvenimo aukštumas. Po mokymo seminaro dalyviai turėjo progą mažose grupelėse pasidalinti, ką kiekvienas asmeniškai galime padaryti dėl savo Ordino ir savo brolijos. Po pietų Nacionalinė magistrė Emilija Radušienė OFS pristatė kandidatų, naujokų ir profesų ugdymo programą ir pakvietė visus dalyvius į atvirą diskusiją apie iššūkius, su kuriais susiduriame organizuodami ugdymo darbą. Konferenciją „Pasauliečių misija Bažnyčioje“ vedė J.E. vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kalbėjęs apie Naujosios Evangelizacijos poreikį šiuolaikiniame pasaulyje. Po vakarinės maldos Kankinių koplyčioje kartu su Kretingos vienuolyno broliais J.E. vyskupas Linas Vodopjanovas OFM kartu su seminaro dalyviais šventė Eucharistiją. O vakarą užbaigė liudijimų vakaras, kurį pravedė grupė, keliavusi į Lizje vykusį I Europos OFS ir Jaupra kongresą „Duc in Altum!“.

Sekmadienį seminaro programa prasidėjo Dievo tautos liturginių valandų šlovinimu ir Nacionalinio ministro Nerijaus Čapo OFS pranešimu, kuriame buvo apibrėžti esminiai dvasiniai ir juridiniai įžadų aspektai bei iš įžadų sekantys įsipareigojimai broliams ir seserims, brolijai, ordinui, ugdymui, ugdymuisi ir t.t. Po šv. Mišių kartu su Kretingos parapija seminaro dalyviai rinkosi atvirą diskusiją, po kurios buvo apibendrintos Nacionalinio ugdymo seminaro išvados.