399c1a8c8dGegužės 12 dieną Biržuose vyko 3–asis Lietuvos pranciškučių susitikimas „Visi, kas gyvas, tešlovina Jį!”. Biržų pranciškučiai sutiko svečius iš Vilniaus, Kretingos, Telšių.

Svečius pasveikino Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, dekanas kunigas Dalius Tubys. Šv Mišias aukojo Vilniaus Bernardinų parapijos kunigas brolis Alvydas Virbalis OFM, pasak kurio, mūsų tikslas – susitikti, tačiau ne tik vieni su kitais, bet ir su Jėzumi.

Po šventųjų Mišių vaikų eisena patraukė į „Atžalyno“ vidurinę mokyklą, kur vyko užsiėmimai. Brolis kunigas Alvydas mokė vaikus giesmių, kartu jais svarstė, kodėl turime šlovinti Dievą. Kunigas įteikė biržiečiams simbolinę dovaną – vazoną, į kurį visų grupelių vaikai pasėjo gėlių sėklas.

Vaikai kūrybingai piešė didžiulį paveikslą „Kūrinijos giesmė“ pagal Šv. Pranciškaus giesmę. Jaunosios  Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos muzikantės dovanojo svečiams koncertuką, po kurio vyko nuotaikingi pranciškučių grupelių prisistatymai.
Oficialus atsisveikinimas vyko prie Katalikų Bažnyčios, kur su šventės  dalyviais susitiko, juos laimino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Šventės įkvėpėja – Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė Virginija Mickutė OFS džiaugėsi, kad galėjom susitikti Biržuose, kartu būti, melstis, kartu daryti kūrybinius darbus, užsiėmimus.

Pranciškučiai – jau pats pavadinimas pasako, kad tai yra vaikai, ugdomi pagal pranciškonišką dvasingumą. Mūsų parapijoje grupelę lanko apie dvidešimt jaunesnio amžiaus vaikų.

Eglė Jažauskienė OFS
Biržų pranciškučių grupelės „Žiedeliai“ vadovė