Verbų sekmadienį minima šv. Klaros Asyžietės vienuoliškųjų įžadų 800 metų sukaktis. Šv. Pranciškaus pavyzdžio paakinta, Klara išsižadėjo viso savo ankstesnio gyvenimo ir visiškai pasiaukojo Kristaus sekimui. 1212 m. Verbų Sekmadienio naktį Klara atėjo į pranciškonybės židinį – mažą Porciunkulės bažnytėlę ir Pranciškaus bei kitų brolių akivaizdoje apsivilko atgailos abitu. Šv. Klaros įžadų diena buvo pradžia ilgainiui susiformavusios seserų bendruomenės, vėliau, pagal steigėjos šv. Klaros vardą, vadinamos klarisėmis.

Šios sukakties proga, popiežius Benediktas XVI parašė laišką, adresuotą Asyžiaus vyskupui, kuriame ypatingai pabrėžiama šv. Klaros, kaip ir šv. Pranciškaus, pavyzdžio svarba šiuolaikiniam jaunimui.

„Laikas, kuris mus skiria nuo šių dviejų šventųjų gyvenamo meto, nesumenkina jų žavesio, – rašo Šventasis Tėvas. Priešingai – jų aktualumas dar labiau spindi, jų duodamą pavyzdį sugretinus su iliuzijomis ir nusivylimas, kurie taip labai paženklinę dabartinį jaunimą, kaip niekad anksčiau, viliojamą gyvenimo, kuriame viskas atrodo įmanoma ir viskas leistina. Šiandien labai daug nusivylusio jaunimo, nepatenkinto dabartimi, savuosius laimės ieškojimus dažnai užbaigiančio dirbtiniuose rojuose, narkomanijoje arba pasileidime. Tačiau vis tiek, taip pat ir šiandien netrūksta jaunų žmonių, kurie rimtai pasitinka gyvenimo iššūkius ir priima Kristaus kvietimą drąsiai ir su viltimi eiti gyvenimo keliu. Klaros ir Pranciškaus pavyzdys ir šiandien ragina rimtai mąstyti apie gyvenimo prasmę, tikrosios laimės paslapties ieškoti Dieve. Klaros ir Pranciškaus pavyzdys ir šiandien moko, kad kas vykdo Viešpaties valią, kas juo pastiki, ne tik nieko nepraranda, bet suranda lobį, kuris padaro prasmingą gyvenimą“.

Vatikano radijas