Ramybės ir gėrio!

Visą Pranciškoniškąją šeimą kviečiame į vasario 10-12 dienomis Jonavoje vyksiantį Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimą – didžiausią Jaupra metų šventę ir svarbiausią ugdymo renginį. Nuostabi žinia, kad mūsų metiniame susitikime dalyvaus generalinis pranciškoniškojo jaunimo dvasinis asistentas br. Ivan Matić OFM.

Šiemet kartu su visa Pranciškoniškąja šeima švenčiame šv. Klaros Asyžietės Pasišventimo Dievui 800 metų jubiliejų, todėl metų ugdymo tema pasirinkome šv. Klaros laiško palaimintajai Agnietei iš Prahos žodžius: „Žvelk kasdien į šį veidrodį – Kristų – ir be paliovos stebėk Jame savo veidą!“ Tad visi kartu ieškosime Jo Veido šlovindami, dalyvaudami nuolatinėje Švč. Sakramento Adoracijoje, lankydami ligonius, dalydamiesi savo talentais ir tikėjimo liudijimu. Kartu gilinsimės ir į Lietuvos vyskupų pasirinktą pagrindinę 2012-ųjų metų mintį – pal. Jurgio Matulaičio šūkį „Nugalėk blogį gerumu“ (plg. Rom 12, 21), kuris toks artimas ir šv. Pranciškaus tobulo džiaugsmo temai.

Dėkojame Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijai ir nuostabiajai Jonavos pranciškoniškojo jaunimo brolijai, vienai jauniausių Jaupra brolijų Lietuvoje, kuri taip džiaugsmingai laukia ir ruošiasi priimti iš visos Lietuvos atvyksiančius savo brolius ir seses.

Iki susitikimo vasario mėnesį Jonavoje!

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos
Nacionalinė taryba