prancisk72_03Pax et bonum, Mielas Broli – Sese!

Pranešdamas visam Ordinui apie šv. Pranciškaus mirtį, brolis Elijas kalbėjo: „Mūsų tėvas bei brolis Pranciškus sugrįžo pas Viešpatį pirmą nakties valandą, spalio ketvirtos dienos, sekmadienio išvakarėse.“

Tad Viešpaties Prisikėlimo džiaugsmo šviesoje švęskime mirtį – brolio Pranciškaus perėjimą iš šio pasaulio į nesibaigiantį gyvenimą. Išgyvenkime ir mes kartu su Pranciškumi pabaigos, tampančios pradžia, misteriją.

Su mūsų brolio Pranciškaus iškeliavimo į Tėvo namus diena, Mielas Broli – Sese!

 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino

Nacionalinės tarybos vardu

Nacionalinis ministras br. Nerijus Čapas, OFS