5bc78f34e329ab796fdaŠ.m. gegužės 6-8 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino IV Nacionalinė rinkimų kapitula.

Kapitulos darbui vadovavo iš Austrijos atvykęs Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinio ministro delegatas – Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos Prezidiumo narys br. Ewald Kreuzer, OFS, kuris pakeitė dėl vyro Juan mirties negalėjusią atvykti Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinę ministrę ses. Encarnacion del Pozo, OFS ir iš Italijos atvykęs Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinis dvasinis asistentas br. kun. Ivan Matič, OFM.

Kapitulos metu išklausytos kadenciją baigusios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos veiklos ir finansinės ataskaitos, aptarti nuveikti ir ateityje planuojami nauji darbai, o taip pat išrinkta naujoji Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba. Ministru išrinktas br. Nerijus Čapas, OFS, viceministru – br. Edvardas Macijauskas, OFS, ugdymo magistre – ses. Emilija Radušienė, OFS, sekretoriumi – br. Algimantas Andziulis, OFS, ekonome – ses. Aurelija Tėvialienė, OFS, tarybos nariais – ses. Margarita Lizdenytė, OFS (atstovė Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinėje taryboje) ir br. Aidas Adomaitis, OFS (atstovas Tarptautinėje pasauliečių pranciškonų ordino taryboje).