a27ee2b23dac626b93392010 m. gruodžio 18 d. Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje vykusių iškilmių metu Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos ministras br. Leonas Sadauskas OFS paskelbė, kad Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras brolis kun. Astijus Kungys OFM įsteigė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio broliją.

Tai šeštoji vietinė brolija Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regione. Brolijos įsteigimo proga pasauliečius pranciškonus sveikino parapijos klebono pareigas atliekantis kun. Gintaras Černius ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras br. Algimantas Andziulis OFS. Brolijos dvasiniu asistentu paskirtas Mažesniųjų brolių konventualų ordino brolis kun. Tomas Levicki OFM Conv.

Vėliau vyko naujai įsteigtos Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolijos kapitula. Kapitulai vadovavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos ministras br. Leonas Sadauskas OFS. Pirmuoju brolijos ministru išrinktas br. Eduardas Bieliauskas OFS.

Brolijoje šiuo metu yra 7 broliai ir seserys, laukiama naujų narių atėjimo.