Lapkričio 6 d. Kretingoje vyko penktoji Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Metinė asamblėja, kurioje dalyvavo Jaupra Nacionalinė taryba bei Jaupra brolijų atsakingieji kartu su dvasiniais asistentais ir OFS broliškais vadovais.

Metinė asamblėja prasidėjo Kretingos bažnyčios Kankinių koplyčioje šlovinimu ir šv. Mišiomis, kurias aukojo nacionalinis dvasinis asistentas br. Algirdas Malakauskis OFM kartu su kitais Jaupra dvasios broliais. Brolis Algis pristatė naują ugdymo metų temą: „Eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, griūva“ ir priminė, kad kiekvienas esame „gyvoji plyta“, be galo svarbi Bažnyčios atstatyme.

Visą šeštadienį Kretingos parapijos namuose posėdžiavęs Pranciškoniškasis jaunimas turėjo intensyvių diskusijų ir gražios bendrystės laiką. Asamblėjos dalyvius pasveikino Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras Algimantas Andziulis OFS. Apie savo brolijų džiaugsmus ir rūpesčius pasakojo Kauno Šv. Jurgio, Telšių, Klaipėdos, Vilniaus Bernardinų ir Kretingos Jaupra brolijų prezidentai bei besikuriančių Jonavos ir Šiaulių Kryžių kalno Jaupra brolijų atstovai. Jaupra Nacionalinė prezidentė Virginija Mickutė pristatė nacionalinės brolijos metinę veiklos ataskaitą, aptardama Nacionalinės tarybos iškeltus prioritetus trijų metų veiklos programai: jaunų brolijų palaikymą, naujų brolijų kūrimosi prie OFS skatinimą, ugdymą, ryšius su OFS, Pranciškučių grupes, tarptautinius ryšius ir pagalbą nacionalinių Jaupra brolijų kūrimuisi kaimyninėse šalyse. Nacionalinis iždininkas Stasys Peldžius pristatė nacionalinės brolijos metinę finansinę ataskaitą. Nacionalinis atsakingasis už ugdymą Paulius Minkevičius pristatė 2010-2011 m. ugdymo metų temą „Eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, griūva“ ir parengtas pasiruošimo Pažadui knygeles. Jaupra Nacionalinė taryba pateikė ugdymo rekomendacijas pasiruošimo Pažadui ir pašaukimo gilinimo etapams.

Metinės asamblėjos metu buvo svarstomi svarbiausi nacionalinės Jaupra brolijos klausimai ir planuojami metų renginiai. Pasidalijus atsiliepimais apie 2010 m. pavasarį Vilniuje vykusį Lietuvos Pranciškučių susitikimą, buvo diskutuojama apie bendrą Pranciškučių ateitį ir suplanuota II Lietuvos Pranciškučių susitikimą organizuoti 2011 m. gegužės 7 d. Kretingoje. Kasmetinis Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos susitikimas „Eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, griūva“ įvyks 2011 m. vasario 11-13 d. Bernardinuose, Vilniuje. O kitąmet, liepos 25 – rugpjūčio 2 d., vyksiančio tradicinio Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygio į Porciunkulės atlaidus tikslu pasirinktas Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas.

Daug dėmesio Jaupra Metinėje asamblėjoje buvo skirta kelionės į Pasaulio jaunimo dienas, kurios vyks 2011 m. rugpjūčio 11-21 d. Madride (Ispanija), planavimui. Jaupra Nacionalinė prezidentė Virginija Mickutė pristatė Pranciškoniškosios šeimos konferencijos laišką, kuriame visi šeimos ordinų generaliniai ministrai kviečia Pranciškoniškąją šeimą pirmą kartą kartu dalyvauti PJD renginiuose. Asamblėjos dalyviai buvo informuoti apie rugpjūčio 12-15 d., prieš pagrindinę PJD savaitę, vyksiantį Tarptautinį Jaupra susitikimą ir rugpjūčio 16-19 d. Madride prie San Francisco el Grande bažnyčios organizuojamą „Franciscan Village“ iniciatyvą. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija renka grupę vykti į Pasaulio jaunimo dienas Madride, taip atsiliepdama į popiežiaus Benedikto XVI kvietimą dalyvauti šiame Bažnyčiai Europoje ir visuotinei Bažnyčiai svarbiame renginyje. Šiandien, kai visai Europai labai reikia iš naujo atrasti savo krikščioniškąsias šaknis, kartu su popiežiumi tikime, kad Pasaulio jaunimo dienos gali subrandinti gausių vaisių daugelio jaunuolių ir visos Bažnyčios gyvenime.

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinė taryba