Lapkričio 6 d. Kretingoje vyks Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Metinė asamblėja. Joje dalyvaus Jaupra Nacionalinė taryba, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos atstovai, vietinių Jaupra brolijų (Kretingos, Vilniaus Bernardinų, Klaipėdos, Telšių ir Kauno Šv. Jurgio) tarybų nariai kartu su dvasiniais asistentais ir OFS broliškais vadovais, taip pat atstovai iš besikuriančių Jonavos ir Šiaulių Kryžių kalno Jaupra brolijų. Metinės asamblėjos metu bus pristatyta 2010-2011 m. ugdymo programa, svarstomi svarbiausi nacionalinės Jaupra brolijos klausimai ir planuojami metų renginiai. Prašome Jūsų užtarimo maldos už šį susitikimą!

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinė taryba