Š.m. spalio 16 d. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos būstinėje Kretingoje vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos plenarinis posėdis.

Posėdis prasidėjo bendra malda, kurią vedė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Paulius Saulius Bytautas, OFM ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinio ministro Algimanto Andziulio, OFS sveikinimu.

Posėdžio pradžioje kalbėjo VIII Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kongreso „Iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją“ organizacinės grupės nariai – vadovas Nerijus Čapas, OFS, Aldona Elena Šeduikienė, OFS ir Virginija Mickutė, OFS, kurie apžvelgė š.m. rugpjūčio 13-15 dienomis vykusį Kongresą, pristatė atliktų darbų ir finansines ataskaitas.

Vėliau vyko ilga diskusija nuolatinio ugdymo klausimais. Posėdžio dalyviai aptarė Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos (CIOFS) Prezidiumo iniciatyva leidžiamų mėnesinių nuolatinio ugdymo gairių vertimo į lietuvių kalbą ir sklaidos brolijose klausimus.

Posėdžio pabaigoje kalbėjo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos narė ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinė prezidentė Virginija Mickutė, OFS, kuri posėdžio dalyvius supažindino su Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo aktualijomis bei informavo apie š.m. lapkričio 6 d. Kretingoje vyksiančią Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Metinę asamblėją.

Kitą Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos posėdį numatyta surengti 2010 m. gruodžio 11 d. Kaune.