2d38119258123660047bb2e9ed1965fd46c98e42Š.m. spalio 11 d. vakare Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje buvo švenčiamos neeilinės Šventosios Mišios.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolija kartu su Kretingos pranciškoniškojo jaunimo brolija ir parapijos bendruomene džiaugėsi savo penkių brolių ir sesių pasiryžimais pranciškoniškajame kelyje – viena sesė davė amžinuosius įžadus, kita – laikinuosius, o buvę kandidatai – du broliai ir sesė pradėjo naujokyno kelionę. Šventąsias Mišias aukojo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas OFM, kuris homilijoje trumpai, bet įspūdingai papasakojo apie Pasauliečių pranciškonų ordino ištakas ir dabartį. Brolijos ministrės Angelės Kleinauskaitės OFS pavedimu naujokus į Pasauliečių pranciškonų ordiną ir įžadus priėmė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos ministras Nerijus Čapas OFS, kuris prieš pradedant apeigas kalbėjo apie šiai šventei neatsitiktinai pasirinktą – palaimintojo popiežiaus Jono XXIII – Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordino globėjo, dieną.

Savo šventę Kretingos pasauliečiai pranciškonai kartu su draugais pratęsė Parapijos namuose broliška agape.

 

Angelė Kleinauskaitė OFS