Brangūs broliai ir seserys,

Tesuteikia jums Dievas ramybę!

Žinau apie jūsų brangios Nacionalinės brolijos VIII Kongreso šventimą. Bendrystėje su jumis visais siunčiu visiems dalyvaujantiems ir tiems, kuriuos jūs atstovaujate, savo nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus.

Kongreso pagrindinė tema: „Iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją“ yra bene gražiausias paskatinimas ją įgyvendinti.

Mūsų Regula ypatingu būdu pabrėžia Evangelijos pažinimo būtinybę ir kviečia į artimą ir dažną bendrystę su Kristumi per Evangeliją.

Nuolat turime peržvelgti mūsų gyvenimą ir visą tai, ką jame patiriame ir išgyvename: šeimą, darbą, bažnytinį ir socialinį gyvenimą, laisvalaikį, dalyvavimą politiniame gyvenime ir dar kitus dalykus, būdingus mūsų sekuliarizuotai visuomenei, kad galėtume tikrai gyventi pagal Evangeliją.

Kartu su Popiežiumi Jonu Pauliumi II, drįstu prašyti, kad pažintumėte, mylėtumėte ir gyventumėte mūsų Regulą, kuri yra OFS gyvenimo forma. Ji yra atramos ir įkvėpimo taškas asmeniniam gyvenimui. Pažinkime ir padarykime, kad ji kartu su Evangelija taptų tikrai „mūsų gyvenimo Vadovu“, šaltiniu, iš kurio semiamės mūsų krikščioniškam, pranciškoniškam ir pasaulietiniam gyvenimui. Iš tikrųjų Regula yra apšviesta Evangelijos bei Šv. Pranciškaus raštų ir visada mus ves į Evangeliją ir padės interpretuoti gyvenimo įvykius Evangelijos šviesoje.

Evangelija – visas Pranciškaus turtas. Jo gyvenimas tapo Evangelija išgyventa visiškai naujoje, tik jam būdingoje dimensijoje. Jau Šv. Paulius turi omenyje tą pačią dimensiją, kai kalba apie sekimą Jėzumi ir mes, šių laikų pasauliečiai pranciškonai, turime susitelkti į Jėzaus sekimą norėdami planuoti savo gyvenimą.

Iš tiesų, mūsų pašaukimo centras – „Eiti iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją“, todėl nuoširdžiai kviečiu jus atsakingai dalyvauti kongrese su troškimu drauge ieškoti kaip geriau būti ištikimiems mūsų Regulai, kuri kartu su Evangelija yra pašaukimo šaltinis ir stiprybė.

Visiems ir kiekvienam atskirai linkiu viso ko geriausio ir prašau pasidalinti su manimi ir su visu Ordinu šių dienų mąstymų rezultatais.

Tegul Viešpats laimina jus, jūsų darbus ir dalijimąsi Kongreso metu.

Jūsų sesė ir ministrė Encarnación del Pozo, OFS

Madridas, 2010 m. rugpjūčio 13 d.