ba86819d1eRamybės ir gėrio, Mieli pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunime!

Artėja lauktasis VIII Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kongresas „Iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją“, kuris vyks šių metų rugpjūčio 13-15 d. Kretingoje. Dar kartą raginame visoje Lietuvoje gyvenančius pasauliečius pranciškonus ir pranciškoniškąjį jaunimą atvykti į kongresą Kretingoje bei kartu išgyventi šią nuostabią Pranciškoniškosios šeimos patirtį. Tegul šis susitikimas mus visus praturtina Šventosios Dvasios dovanomis, atnaujina ir sustiprina pranciškonišką pašaukimą, uždega širdis dar didesne meile Evangelijai.

Tuo pačiu nuoširdžiai kviečiame visus devyndienį iki kongreso (rugpjūčio 4-12 d.) jungtis meldžiantis Šventosios Dvasios litaniją už Lietuvos Pranciškoniškąją šeimą.

Iki susitikimo Kretingoje!

 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinė taryba

 

Kongreso dienotvarkė

 

Rugpjūčio 13 d., penktadienis

15:00 – 17:30 Registracija ir įsikūrimas

17:30 Kongreso dalyvių procesija iš Lurdo slėnio į bažnyčią

18:00 Kongreso atidarymo Šv. Mišios bažnyčioje

19:30 Vakarienė

20:30 Brolijos vakaras Šv. Antano rūmų salėje

Rugpjūčio 14 d., šeštadienis

7:30 Pusryčiai

8:30 Rytinis šlovinimas Šv. Antano rūmų salėje

9:00 I konferencija (br. Joseph Rozansky, OFM)

10:15 Kavos pertrauka

10:30 II konferencija (br. Benedetto Lino, OFS)

11:45 Kavos pertrauka

12:00 Darbas grupėse

13:00 Dieninis šlovinimas

13:30 Pietūs ir laisvas laikas

15:00 Grupių darbo pristatymas

16:00 Kavos pertrauka

16:15 III konferencija (br. Joseph Rozansky, OFM)

17:30 Laisvas laikas

18:00 Šv. Mišios ir įžadų atnaujinimas bažnyčioje

19:30 Vakarienė

20:30 Brolijos vakaras Šv. Antano rūmų salėje

22:00 Naktinė adoracija Kankinių koplyčoje

Rugpjūčio 15 d., sekmadienis

7:45 Adoracijos pabaiga ir palaiminimas Švč. Sakramentu

8:00 Pusryčiai

9:00 Rytinis šlovinimas Šv. Antano rūmų salėje

9:30 IV konferencija (br. Benedetto Lino, OFS)

10:45 Kavos pertrauka

11:00 Liudijimai

11:45 Laisvas laikas

12:30 Kongreso uždarymo Šv. Mišios bažnyčioje

14:00 Pietūs

15:00 Išvykimas

 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino ir kongreso himnas
Autorius – kun. T. Brazys.

 

Sveikas, Tėve, numylėtas,

Puošiąs angelų chorus,

Jėzaus žaizdomis žymėtas,

Pavyzdys doros skaistus!

 

Laimink savo vaikų būrį,

Trauk į savo kelią juos,

Te daugiau jie meilės turi

Savo žodžiuos ir darbuos!

 

Tėve, melski, mums tebūna

Dievas, kaip ir tau viskas,

Te sutramdom norus kūno

Ir pagundas velniškas.

 

Te širdy savoj nešiojam

Žymę Viešpaties žaizdų,

Te pilnai visad aukojam

Save Dievui, kaip ir tu.

 

Per neturtą ir žemumą

Dori, meilūs, nekalti

Mes pasieksim Dievo rūmą,

Kaip priėjo jį šventi.

 

O, Pranciškau, tu galingas,

Mus pas Viešpatį užtark,

Ir angas dangaus meilingas

Mums visiems patsai atverk.