OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAŠ.m. gegužės 1-2 dienomis Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kryžių kalno vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos ir Regionų tarybų vyresniųjų dvasinės pratybos, kurioms vadovavo br. kun. Ramūnas Mizgiris, OFM. Rekolekcijose panoro dalyvauti Šiaulių bei Kuršėnų brolijos, tad susirinko viso 24 dalyviai. Dar porą žmonių Viešpats atsiuntė iš šalies, ir jie buvo priimti. Konferencijų temos buvo „Atsivertimas pagal apaštalą Paulių“ ir „Jėzaus malda“. Dalyvavome brolių liturginėse valandose bei Eucharistijos šventime. Kadangi antroji diena buvo sekmadienis, galėjome patirti, kaip gausiai žmonės lankosi šventosiose Mišiose. Įvyko dar vienas svarbus ir jaudinantis dalykas – jaunųjų šiauliečių būrys JauPros prezidentės Virginijos Mickutės, OFS buvo įvesdintas į pranciškoniškąjį judėjimą, dalyvavo jaunimo atstovai iš Vilniaus. Jaunieji šlovintojai ir susirinkusi bendruomenė sudarė ratą, kurio centre ant altoriaus vyko Eucharistinis pokylis. Nelengva žodžiais perteikti tą jaudinančią ir šventišką atmosferą, kartu didelį paprastumą ir vidinį susikaupimą, kuriuos išgyvenome. Rekolekcijas užbaigėme mintimis apie rugpjūčio mėnesį įvyksiantį VIII Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kongresą.