Pax et bonum!

Mieli broliai ir seserys,

Su džiaugsmu skelbiame, kad baigus švęsti 800 metų Pranciškoniškos charizmos jubiliejų, pakeliui į 800-tuosius šv. Klaros metus, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-metį ir Padėkos už laisvę metus, 2010 m. rugpjūčio 13-15 d. Kretingoje vyks VIII Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kongresas „Iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją“.

Šiandien gyvename pasaulyje, kuris kasdien susiduria su vis didesniais iššūkiais, abejonėmis, klausimais, kultūrinėmis transformacijomis, globalizacija… Kaip mes, pasauliečiai pranciškonai, turime atsakyti į šiuos iššūkius? Kaip šiandien Ordinui rasti atsinaujinimo kelią ir kartu likti ištikimam tradicijai? Ar suderinama radikali Evangelijos užduotis ir mūsų, pasauliečių, būtinybė gyventi pasaulyje? „Turėti, tarsi neturėtum, išmokti šios vidinės įtampos kaip galbūt sunkesnio reikalavimo ir įstengti su ja nuolat iš naujo tikrai sugyventi, palaikomam radikalaus sekimo žmonių, – štai Trečiojo ordino prasmė“, – rašo popiežius Benediktas XVI knygoje „Jėzus iš Nazareto“. Tad kokio radikalaus sekimo šiandien ieško žmonės, ateidami į mūsų Ordiną ir duodami įžadus? Ką reiškia būti pasauliečiu pranciškonu šiandien?

Pagrindine šių metų ugdymo tema Generalinė ministrė Encarnacíon del Pozo OFS paskelbė temą: „Įžadai ir bendrystės prasmė“, kad apmąstytume savo įžadus kaip dovaną ir įsipareigojimą. Prieš dvejus metus vykusi Generalinė kapitula pagrindiniais elementais pasauliečio pranciškono gyvenime įvardijo bendrystę, pašaukimą į broliją bei įžadų įsipareigojimo svarbą ir prigimtį.

Tikime, kad šis kongresas padės apmąstyti pasauliečio pranciškono pašaukimą ir atpažinti mūsų identitetą bei vietą šiuolaikinėje visuomenėje, Bažnyčioje ir šeimoje; pasitarnaus ugdant mūsų Ordino brolius ir seseris, suvienijant brolijas ir tiesiant komunikacijos tiltus; kurs dar gilesnę bendrystę su visa Pranciškoniškąja šeima – mažesniaisiais broliais, sesėmis, pranciškoniškuoju jaunimu, ir galiausiai taps krikščioniško liudijimo ženklu Lietuvos visuomenei.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kongresų tradicija prasidėjo 1922 m. Kretingoje. Tarpukaryje įvyko net penki Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kongresai: 1923 m. Radviliškyje, 1924 m. Kaune, 1935 m. ir 1938 m. Kretingoje. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 1992 m. ir 2002 m., kongresai toliau buvo rengiami prie Kretingos brolių pranciškonų vienuolyno. Šiemet Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kongresas vėl grįžta į Kretingą – miestą, kur taip simboliškai prieš 400 metų buvo pradėta statyti mūrinė bažnyčia. Teprisiminsime ir brolio Pranciškaus mums patikėtą pašaukimą – eiti ir atstatyti gyvąją Bažnyčią, pradedant nuo mūsų vietinių brolijų, mūsų šeimų, savęs pačių.

Junkimės maldoje už VIII Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kongresą, kad Viešpats išlietų Šventąją Dvasią, kuri mus atnaujintų ir suteiktų drąsos liudyti savo tikėjimą, einant iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją.

Broliai ir seserys, kokia malonė bus visiems susitikti Kretingoje!

 

Nacionalinis ministras br. Algimantas Andziulis, OFS

Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Paulius Saulius Bytautas, OFM

Kaunas, 2010-04-18