Vasara metus dažnai padalija tarsi pusiau, o artėjant šv. Kalėdoms ir čia pat besibeldžiant naujiems kalendoriniams metams, žvelgiam atgal, norėdami sužiūrėti, ką gi nuveikėm per tą pusmetį.

Pranciškoniškai pasauliečių akademijai tai jau 5-tieji studijų metai, šiemet skirti šv. Pranciškaus charizmos ir Mažesniųjų brolių ordino 800 metų jubiliejui. Pradėjome rugsėjo 27-ąją studijų metų Atidarymo iškilme, dalijomės ateities vizija; vaikų, kuriuos galima pavadinti Mažaisiais pranciškučiais, teatriukas (vad. Indrė Globienė) parodė nuotaikingą „Nojaus istoriją“; giedojo Kapela B (vad. R.Mockus); buvo iškabinta Angelės Joknytės paroda – paveikslų ciklas „Angelas“. Vėliau, spalio 16 d. įvyko Dalios Kanclerytės filmo „Pakūta mano meilė“ peržiūra, režisierė atvirai dalinosi savo dvasinės kelionės patirtimi. Lapkričio 7 d. br. kun. Antanas Grabnickas OFM kalbėjo tema „Apie paklusnumą ir nuolankumą“ ir įvyko įsimintinas stipriais tikėjimo liudijimais Naujosios Akmenės brolijos prisistatymas. Lapkričio 21 d. br. kun. Antanas Blužas OFM pristatė šv. Bonaventūrą, pagrindinį pranciškonų filosofą ir teologą, tai ypač aktualu šiuo metu, nes ką tik išleista šio iškilaus mąstytojo knyga „Sielos vadovas į Dievą“.

Labai suintrigavo  gruodžio 5 d. Akademijos tema – „Netobulumo dvasingumas“. Br. kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM visiškai apvertė mūsų jau sustabarėjusį tobulumo supratimą. Kaip čia neprisiminti šv. Pranciškaus ištarmės apie tobulą džiaugsmą… Naujai gimusį supratimą užtvirtino paprasta ir skaidri Rasos LaPienės muzika ir Dievo pašlovinimas. Ir gruodžio 19 d. įvyko paskutinis iš numatytų susitikimų – kalbėjo ses. Benjamina Borsato FMSC, italė pranciškonė misionierė, jau 14 metų gyvenanti ir dirbanti Lietuvoje. Apie Kalėdas, apie nuostabius septynis Švč. M. Marijos adventinius priegiesmius O EMANUELI… Jai talkino s. Julija. Prieššventinį susitikimą užbaigėme jaukiai susėdę su karštais arbatos puodeliais rankose, klausydamiesi poetės iš Palangos Elenos Karnauskaitės subtilių posmų bei Ričardo ir Raimundo saksofono ir klavišinių akordų. Po to netikėtai plūstelėjo keitimasis dovanomis, nelauktas, netikėtas, tuo labiau primenantis tuos mažus stebuklus, kurių pilni mūsų gyvenimai.

Akademija siunčia visiems sveikinimus ir linkėjimus, padėką Broliams ir Seserims bei ištikimiesiems konferencijų dalyviams. Dėkojame ir Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos klebonui kunigui Virgilijui Poškui už tai, kad ten meldžiamasi ir už mūsų Akademiją .

SU ŠV. KALĖDOM! Svarbiausia, kad Jis, Emanuelis, visad su mumis. Aleliuja!

Jūsų A.Šeduikienė OFS