Š.m. lapkričio 8 d. Biržuose vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Panevėžio regiono brolijos pašaukimų diena.

Pašaukimų dienoje dalyvavo visų Panevėžio regiono vietinių brolijų broliai ir seserys, kurie tik galėjo ir pajėgė atvažiuoti. Į šventę atvyko ir Kretingos bei Vilniaus pranciškoniškasis jaunimas. Biržų jaunimas, pasivadinęs „Svajonių bažnyčia“, kartu su svečiais giedojo šlovinimo giesmes. Į kvietimą atsiliepė ir Panevėžio ganytojas – vyskupas Jonas Kauneckas, kuris kartu su Panevėžio regiono brolijos dvasiniu asistentu br. kun. Antanu Grabnicku, OFM aukojo šventąsias Mišias. Po šventųjų Mišių, pasiėmę Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Panevėžio regiono brolijos vėliavą, Kupiškio, Biržų, Pasvalio, Panevėžio brolijų nariai, Biržų parapijos tikintieji ir svečiai patraukė į Biržų pilies salę, kur ir vyko renginys. Sveikinimo žodį tarė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir Biržų parapijos klebonas kun. Dalius Tubys, kuris labai daug prisidėjo organizuojant taip prasmingai praėjusią Pašaukimų dieną.

Pašaukimų dienoje kaip visuomet labai gyvai ir įtikinamai kalbėjo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė magistrė Aldona Elena Šaduikienė, OFS, į susirinkusiuosius drąsinančiu žodžiu kreipėsi ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis ministras Algimantas Andziulis, OFS. Bet stipriausia renginio dalis buvo gyvi jaunimo liudijimai apie savo dvasinį išgijimą, ėjimo pas Dievą kelią.

Dievas tikrai laimino mūsų pastangas – atsirado daug gerų žmonių ir jaunų ir pagyvenusių, pasauliečių pranciškonų ir eilinių parapijiečių, kurie daug padėjo Biržų brolijos vyresniajai ir Panevėžio regiono brolijos magistrei Eglei Jažauskienei, OFS organizuojant Pašaukimų dieną.

Todėl drąsiai galime tarti – pirmas blynas neprisvilo!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino

Panevėžio regiono brolijos ministrė Nina Maksimcova, OFS