Spalio 30-31 d. Kurmaičiuose (Kretingos r.) vyko Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Metinė asamblėja. Joje dalyvavo Jaupra Nacionalinė taryba ir vietinių Jaupra brolijų (Kretingos, Vilniaus Bernardinų, Klaipėdos, Telšių ir Kauno Šv. Jurgio) tarybų nariai. Kartu su jaunimu meldėsi, dirbo ir draugavo dvasiniai asistentai – br. Algirdas Malakauskis OFM, br. Tomas Žymantas OFM, br. Kazimieras Aurelijus Kasparavičius OFM,  bei OFS broliškos vadovės – Aldona Elena Šeduikienė OFS, Margarita Lizdenytė OFS, Anastazija Kunigėlytė OFS ir Rasa Lindžienė OFS.

Metinės asamblėjos metu brolijos dalijosi savo patirtimi ir rūpesčiais. Lietuvos Jaupra brolijos prezidentė Virginija Mickutė pristatė naują Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Statuto leidimą ir į lietuvių kalbą išverstą dokumentą „Jaupra narių įtraukimas į Pasauliečių pranciškonų ordiną“.

Tarptautinis delegatas Justinas Rakita pasakojo apie CIOFS išplatintą pranešimą, kviečiantį nacionalines brolijas reaguoti į Pranciškoniškosios šeimos brolių ir seserų persekiojimą Pakistane. Lietuvos Jaupra brolijos atsakingieji nusprendė atsiliepti bendru laišku kartu su Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinu, o taip pat – pirmąją Advento savaitę visose brolijose organizuoti maldos akciją „Už Pakistane ir kitose šalyse persekiojamus krikščionis bei Pranciškoniškosios šeimos brolius ir seseris“.

Nacionalinis atsakingasis už ugdymą Paulius Minkevičius pristatė 2009-2010 m. ugdymo programą ir jai šiemet pasirinktą temą „Viešpatie, ką Tu nori, kad aš padaryčiau?“. Išdalintos Pasiruošimo Pažadui etapui parengtos ugdymo knygelės, nurodytos gairės Pašaukimo gilinimo etapo ugdymui.

Asamblėjoje buvo suplanuotos svarbiausios Jaupra metų veiklos. Kasmetinis Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas vyks vasario 14-16 d. Kaune. Balandžio 10 d. Vilniuje planuojamas visos Lietuvos Pranciškučių susitikimas. Birželio 6 d., 12 val., visose Jaupra brolijose vyks „Atviro stogo diena“. Tradicinis Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis į Porciunkulės atlaidus vyks liepos 24 – rugpjūčio 2 d., jo tikslu pasirinkta Kryžių kalno šventovė. Prioritetinė Pranciškoniškajam jaunimui šią vasarą bus Pranciškaus draugų stovykla, kuri vyks rugpjūčio 7-12 d. Pakutuvėnuose. Jaupra žada aktyviai dalyvauti ir kitąmet planuojamame Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kongrese.

Po asamblėjos į atskirą posėdį susirinkusi Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinė taryba aptarė trijų metų tikslus. Pagrindinėmis buvo įvardintos šios sritys: ugdymas, ryšiai su OFS, Pranciškučių grupės, jaunų brolijų palaikymas, naujų brolijų kūrimosi prie OFS skatinimas, tarptautiniai ryšiai ir pagalba nacionalinių Jaupra brolijų kūrimuisi kaimyninėse šalyse (Ukrainoje ir Baltarusijoje).