cfe2e6b51b6c551354cf9d3e48dd78410860280bTai įvyko rugsėjo 27 d. Klaipėdoje, Pranciškoniškos pasauliečių akademijos patalpose. Šventės dalyvius pasitiko Angelės Joknytės grafikos darbų paroda tema Angelas. Direktorė Aldona Šeduikienė, OFS trumpai apibūdino prabėgusių metų nuveiktus darbus, kalbėjo apie šv. Pranciškų – visos pranciškoniškos šeimos dieviškąjį švyturį, kurio charizmos 800 metų Jubiliejui ir bus pašvęsti Ppranciškoniškos pasauliečių akademijos penktieji studijų ir darbų metai. Br. Benediktas Jurčys, OFM, prieš ketvertą metų laiminęs Pranciškoniškos akademijos įsteigimą, kalbėjo ir liudijo savo tikėjimo kelią, linkėdamas Akademijai tolimesnės sėkmės. Krikščioniškos muzikos grupės Soli Deo (vad. Ričarkas Dubinskas) naujai sukurtas vokalinis ansamblis, klasikine gitara pritariant ansamblio vadovui Remigijui Mockui, nuostabiai darniai keturiais balsais atliko keletą giesmių. Pertraukos metu visi buvo pakviesti į agapę, kurią su meile parengė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Kristaus Karaliaus brolijos sesės Rasa Lindžienė, OFS ir Loreta Kovierienė, OFS. Po kavos puodelio ir bendravimo šilumos visi vėl buvo pakviesti į salę, kur nekantraudami laukė mažieji Pranciškoniškos pasauliečių akademijos Vaikų teatro artistai, parodę nepaprastai nuotaikingą Nojaus istoriją. Tai jau ketvirtas vaikų pasirodymas scenoje, ypatingos padėkos nusipelno vadovė Indrė Globienė, auginanti keturių mėnesių Elzytę ir tuo pačiu sugebėjusi atnaujinti per vasarą kažkiek vaikų primirštą spektaklį. Teatriukas visada laukia naujų aktoriukų, kuriems vienintelė sąlyga – tėvelių leidimas, dažnai ir palydėjimas (jauniausiam 4-eri…) ir noras drauge žaisti teatrą. Vaikų betarpiškumas ir džiugesys nepaprastai sušildė ir palietė visus.

Nuo sienos paveikslo žvelgė visada mielas šv. Pranciškaus veidas, raudonos šermukšnių uogos bylojo apie rudenėlį ir Šventųjų Stigmų lašus…

Pranciškoniškos pasauliečių akademijos šventėje dalyvavo daug brolijos narių ir iš Kretingos. Gal vėlyva sekmadienio popietė sutrukdė atvykti žmonėms iš kitų regiono brolijų, tačiau priderinus patogesnį savaitgalio laiką ir ateityje Pranciškoniška pasauliečių akademija lieka viso Telšių regiono brolijų ugdymo centru. Tai nenubraukia ugdymosi pačioje brolijoje svarbos, tačiau mums visiems kaip niekada reikalinga bendrystė, kad pažintume ir mylėtume vieni kitus, o tokio tikslo siekti Pranciškoniška pasauliečių akademija yra tinkama vieta. Stengsimės, kad palaipsniui ji taptų vis reikalingesnė sesėms ir broliams.