Brangūs broliai ir seserys,

Mes, Pranciškoniškojo jaunimo kongreso, vykusio Lietuvoje, rugpjūčio 18-24 dienomis, dalyviai, susirinkome išskirtiniu būdu paminėti pirmosios Šv. Pranciškaus regulos patvirtinimo ir tuo pačiu Pranciškoniškosios charizmos ištakų aštuonių šimtų metų jubiliejų. Tokie susitikimai tampa įprasti nacionalinių Jaupra brolijų atstovams. Šiais metais, švenčiant minėtąją sukaktį bei atsižvelgiant į Lietuvos krikščionybės istoriją, kongreso tema – Per Kankinystę į Prisikėlimą.

Kankiniai Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, atiduodami gyvybes liudijo savo meilę Dievui. Šventasis Pranciškus Asyžietis taip pat paliko gražų sekimo Kristumi pavyzdį. Kankinystė nereiškia vien kraujo praliejimo liudijant tikėjimą. Tai, kaip parodė Šventasis Pranciškus, yra ir kasdienis atsivertimas ir mirtis kasdieniuose dalykuose, per kuriuos Kristus gali atskleisti savo Meilės mums didybę.

Tai yra žinia, kurią norime pranešti Jums, brangūs Pranciškoniškosios šeimos broliai ir seserys. Ypatingai kreipiamės į tuos, kurie yra atsakingi už mus, Pranciškoniškąjį jaunimą. Liudykime vieni kitiems Dievo meilę, kiekvieną dieną pavesdami Jam savo gyvenimus, kad galėtume tapti Jo meilės, taikos, tikėjimo, džiaugsmo ir gailestingumo pasiuntiniais.

Nuolankiai prašome, kad ir toliau mus palaikytumėte savo malda, brolišku įkvėpimu ir liudijimais.

Mes meldžiame, kad Dievas mums duotų jėgų ir meilės nebijoti liudyti trečiajame tūkstantmetyje, užtariant Šv. Pranciškui, Šv. Klarai, Šv. Elžbietai Vengrei, Šv. Liudvikui bei Šv. Kazimierui.

Ramybės ir gėrio!

Vilnius, Šv. Baltramiejaus šventė

2009 08 24