14d13c62fe170a6e1c55686fad3a85Po Pranciškoniškos pasauliečių akademijos stogu užgimė Vaikų teatro studija – bibliodrama. Jaunesniojo amžiaus vaikučiai, suburti lietuvių kalbos ir režisūros specialybę turinčios Indrės Globienės, dirbo jau nuo spalio mėnesio, teisingiau – žaidė, improvizavo, siūlė savo sprendimus pasirinktai Nojaus istorijai. 10-ties mažųjų aktorių būrelį vadovė surinko bičiulių šeimose, atsivedusi pirmučiausia savo dukrytes Martą ir Mildutę. Nojaus vaidmenį atliko Nojus (!) Mikalkėnas, kiti vaikai įsijautė į laivu plaukusių gyvūnėlių vaidmenis. Charakteringas vadovės sprendimas buvo apsieiti be kaukių, ir tai vaikams teikė didesnę laisvę įsijausti. Į kassavaitines repeticijas, kurias vaikai lankė nepaprastai noriai, juos atlydėdavo tėveliai ir seneliai, jie vadovei padėjo sukurti spektaklio dekoracijas ir prisiėmė visas išlaidas, patalkino ir muzikas profesionalas Remigijus Mockus.

Ir štai po tokio didžiulio darbo gegužės 17-osios sekmadienį į Pranciškoniškos pasauliečių akademijos biuro Pylimo g. 4 spalvingais balionais papuoštą salę spektaklio premjerai rinkosi kviestiniai svečiai – mažųjų artistų artimiausi šeimų nariai ir bičiuliai. Spektaklis visus sužavėjo, laimingi buvo tiek dalyviai, tiek žiūrovai. Spektaklis buvo sukonstruotas iš atskirų žaidybinių epizodų, trumpi tekstai vaikams nekėlė jokios įtampos, spektaklis išties buvo betarpiškas ir džiugus. Buvo filmuojama ir fotografuojama, įteiktos gėlės aktoriams ir didžiausia padėka išsakyta vadovei, Viskas, kaip jau įprasta šiuose namuose, baigėsi suneštinėmis vaišėmis – agape, vaikų džiūgavimu ir suaugusiųjų pokalbiais prie kavos puodelio apie ateities sumanymus. Planuojama artimiausiu metu parodyti spektakliuką Senelių namuose. Tarp kitko – teatriukas pasiruošęs gastrolėms, kvieskite!

 

Aldona Elena Šeduikienė, OFS
Pranciškoniškos pasauliečių akademijos direktorė