Antrąją Šventųjų Velykų dieną Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre vyko Pranciškoniškos pasauliečių akademijos organizuotas labdaros koncertas, skirtas Šventojo Brunono Kverfurtiečio krikšto misijos Lietuvoje 1000-ečio minėjimui.

Dviejų dalių labdaros koncerto metu lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius atliko Pranciškoniškos pasauliečių akademijos krikščioniškos muzikos grupė „Soli Deo“, Klaipėdos Evangelijos Bažnyčios šlovinimo grupė, vokalinė grupė „Capella‘ A“, džiazo studija „Junior city jazz“, dainininkai Stasys Povilaitis, Birutė ir Anželika Petrikytės, Antanas Čapas, Kęstutis Jablonskis, Arūnas Raudonius, Ramunė Bučniūtė, Raimonda Vaičiūtė, Edita Bodrovaitė, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonas br. kun. Evaldas Darulis OFM ir kiti, o klausytojai Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namams ir Šv. Antano dienos centrui (Kretinga) paaukojo 2654 litus ir 2 JAV dolerius.

Koncertą rėmė Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, bitynas „Dangiškas medus“, Lietuvių katalikų religinė šalpa, Evangelizacijos paramos fondas, dizainerė Lina Ličkienė, viešbutis „Kerpė“, informacinis rėmėjas „Radijas 9“ ir kiti.