Š.m. balandžio 1 dienos vakarą pas Viešpatį iškeliavo Šventosios Romos Bažnyčios kardinolas Umberto Betti, OFM.

Per savo garbingą 87 metų amžių br. kard. Umberto Betti, OFM septyniasdešimt vienerius metus buvo Mažesniųjų brolių ordino broliu, šešiasdešimt tris – kunigu, du – kardinolu, o Dievo Tautai Bažnyčios vynuogyne tarnavo būdamas dogminės teologijos profesoriumi, Popiežinių Šv. Antano ir Laterano universitetų rektoriumi, įvairių Bažnyčios kongregacijų patarėju, teologinių komisijų nariu, Vatikano II Susirinkimo konstitucijų „Lumen Gentium“ ir „Dei Verbum“ rengimo bendradarbiu, Popiežiškosios Teologijos Akademijos Akademiku.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!