770ad2e7e5Apie Kongresą Lietuvoje

Šią vasarą, rugpjūčio 18-24 d., Lietuvoje vyks V Europos pranciškoniškojo jaunimo kongresas. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijai bus didelė garbė tarptautiniams svečiams pristatyti savo šalį, šiemet švenčiančią 1000-metų nuo savo vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose, ir Europos kultūros sostinės 2009 vardą gavusį Vilniaus miestą.

Organizatoriai tikisi sulaukti apie 100 jaunų žmonių iš įvairių Europos šalių, kuriose jau įsikūrusios nacionalinės pranciškoniškojo jaunimo brolijos, tačiau durys nėra užvertos ir tiems, kurie dar tik nori pasisemti patirties ir daugiau sužinoti, kas yra Pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra). Kongreso metu jaunimas ne tik turės progą kartu melstis ir švęsti Eucharistiją, bet taip pat džiaugsis brolystės švente. Vienas iš pagrindinių tokio susitikimo tikslų – jaunimo ugdymas. Visos konferencijos bus verčiamos į pasirinktas 4 pagrindines kongreso kalbas: anglų, italų, rusų ir lietuvių.

Kongreso malda pasirinkta visame pasaulyje žinoma šv. Pranciškaus Taikos malda: „Viešpatie padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu“. Kongreso logotipo autorius – brolis pranciškonas Carlo Bertagnin OFM. Kongreso himnu išrinktas Romano Sabakonio kūrinys „I am alive through Jesus“.
Tarp gausybės kongreso renginių numatyta maldos vigilija ir procesija į Trijų kryžių kalną, Tautų vakaras, kryžiaus pastatymas Kryžių kalne, įvairios socialinės tarnystės (su vaikais, seneliais, onkologiniais ligoniais, neįgaliaisiais, priklausomais žmonėmis), ir galiausiai – koncertas su liudijimais Vilniaus miestui, į kurį pakviestas garsus repo stiliumi jaunimui pamokslaujantis Bronkso pranciškonas Stan Fortūna.

Pranciškoniškasis jaunimas nuoširdžiai tikisi, kad šis Kongresas bus tikras vilties liudijimas Lietuvos visuomenei, o taip pat ir atsinaujinimas visai Lietuvos pranciškoniškajai šeimai bei ypatingas 800 metų pranciškoniškos charizmos jubiliejaus įvykis.

Europos Jaupra kongresų istorija

Pirmasis Europos pranciškoniškojo jaunimo kongresas „Su šv. Pranciškumi į 2000-tuosius metus“ įvyko 1999 m. Santiago de Compostela mieste, Ispanijoje. Jame dalyvavo apie 50 Jaupra delegatų iš įvairių Europos šalių. Į 2001 m. rugpjūtį Porto mieste, Portugalijoje vykusį II Europos Jaupra kongresą tema „Globalizacija: iššūkiai ir vertybės Europos pranciškoniškajam jaunimui“ susirinko panašus skaičius jaunų žmonių, tarp kurių jau buvo ir penki atstovai iš Lietuvos. 2003 m. net dviejose valstybėse – Kroatijoje ir Slovėnijoje, vyko III Europos Jaupra kongresas „Kartu su šv. Pranciškumi“. Apie 100 dalyvių iš 10 Europos šalių: Portugalijos, Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Slovėnijos, Kroatijos, Bosnijos ir Hercogovinos, Albanijos, Lenkijos ir Lietuvos, susirinko į IV Europos pranciškoniškojo jaunimo kongresą „Nuo sapno prie ženklo“, kuris vyko 2006 m. rugpjūtį Asyžiuje. Nuo 2001 m. tarptautiniuose Jaupra kongresuose dalyvaujančiam Lietuvos pranciškoniškajam jaunimui ši patirtis padėjo atrasti savo identitetą, užmegzti ryšius su broliais ir sesėmis iš viso pasaulio, atvedė ieškoti ryšio su Pasauliečių pranciškonų ordinu (OFS). 2009 m. Tarptautinė pasauliečių pranciškonų ordino taryba (CIOFS) patikėjo Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijai organizuoti V Europos Jaupra kongresą. Pats išaugęs ir keitęsis šių kongresų dėka Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas ypač laukia jaunimo iš Rytų Europos, trokšdamas supažindinti ir juos su tarptautine pranciškoniškąja šeima.

Per kankinystę į Prisikėlimą

V Europos Jaupra kongreso tema: „Per kankinystę į Prisikėlimą“. Kongreso dalyviai aplankys unikalias, su pranciškonais kankiniais Lietuvoje susijusias vietas: Trijų kryžių kalną Vilniuje, Kankinių kriptą Kretingoje, Kauno bernardinų vienuolyną ir šv. Jurgio kankinio bažnyčią, taip pat Kryžių kalną – mūsų tautos kentėjimų ir sovietmečio kankinystės simbolį. Svečiams bus parodyta ir viena svarbiausių piligrimystės vietų Lietuvoje – Šiluvos Dievo Motinos koplyčia, bei grožiu garsėjantis Kuršių Nerijos gamtovaizdis.

2009 m. visa pranciškoniškoji šeima švenčia pranciškoniškos charizmos 800 metų jubiliejų. Šia proga kongresas vėl prisimins brolį Pranciškų: kaip jis įkvėptas kankinystės troškimo vyko į musulmonų kraštus, apsivilko kryžiaus formos drabužį, regėjo nukryžiuotą serafimą ir galiausiai pats tapo kryžiumi. Kankinystė, kaip kentėjimas dėl Jėzaus ir Dievo žodžio išpažinimas savo kasdieniniame gyvenime, yra svarbi ir šiandieniniam Europos jaunimui – taip pat pašauktam liudyti Evangeliją.