Sausio 17 dieną į Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos namus rinkosi Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino brolijų magistrai ir brolijų siųsti atstovai. Po šv. Mišių Kankinių koplyčioje, kurias aukojo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Linas Vodopjanovas, OFM, maldos prie šv. Pranciškaus altoriaus ir palaiminimo Jo relikvija buvo aplankyta Kripta, kur ilsisi garsiųjų Chodkevičių giminės ir kankinių, užmūrytų karo su švedais metu, palaikai.

Parapijos namuose įvyko 3 konferencijos – brolis Linas kvietė drauge įsigilinti į šv. Pranciškaus „Laiško visiems tikintiesiems“ mintis, Aldona Šeduikienė, OFS pristatė Vengrijoje vykusios Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinės Kapitulos metu skaitytus br. kun. Feliče Cangelosi, OFM Cap ir buvusios Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinės ministrės Emanuelos De Nunzio, OFS pranešimus, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolijos magistrė Liuda Liaudanskytė, OFS perskaitė parengtą medžiagą apie garsųjį Žemaitijos tretininką Tėvą Ambroziejų Pabrėžą, aplankėme ir jo kapą – Koplyčią, kur prie uždegtų žvakių skaisčios ugnies prijungėme ir karštas maldas į liaudies Palaimintąjį, kuriam iki šiol meldžiasi, prašydami užtarimo ir išgydymo visi žemaičiai.

Vietinei brolijai visi liko dėkingi už šiltą ir rūpestingą priėmimą, o susitikimo organizatoriai yra dėkingi Ordino broliams ir seserims, suvažiavusiems iš tolimiausių Lietuvos kampelių, kuriems rūpi atsinaujinimas brolijų viduje. Visiems jiems linkime pailsėti po gan įtempto darbo ir kelionės.

Nacionalinė magistrė Aldona Elena Šeduikienė, OFS