Š.m. spalio 12 d. Popiežius Benediktas XVI šventaisiais paskelbė tris moteris ir vieną vyrą. Viena iš trijų moterų, sesuo Alfonsa, yra pirmoji Indijoje moteris, iškelta į altorių garbę. XX amžiuje gyvenusi sesuo Alfonsa buvo Šv. Klaros ordino sesuo, Indijoje žinoma taip pat gimtuoju Onos Muttathupadathu vardu.

Šv. sesuo Alfonsa gimė 1910 metais, Indijoje. Jos tėvas buvo plačiai žinomas gydytojas. Motina mirė gimdydama. Alfonsa iš kitų mergaičių išsiskyrė savo ypatingu grožiu. Griežtai atmetusi visus santuokos pasiūlymus, nuo vaikystės dienų svajojo pasišvęsti maldai ir kontempliacijai. Sulaukusi aštuoniolikos metų, kupina džiaugsmo ir entuziazmo įstojo į Šv. Klaros ordiną. Savo ištikimybę maldai ir kontempliacijai sesuo Alfonsa įrodė aukodama Dievui savo kančias. Paskutinius du savo gyvenimo dešimtmečius buvo be paliovos varginama sunkių, skausmingų ligų. Kentėti ir atgailoti už nusidėjėlių atsivertimą šv. Alfonsa laikė savo gyvenimo misija.

Palaimintąja ją paskelbė popiežius Jonas Paulius II apaštališkosios kelionės į Indiją metu, 1986 metų vasario 8 dieną.