Š.m. rugsėjo 4 dieną Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Kristaus Karaliaus brolijos taryba atsižvelgdama į br. Modesto Žadvydo, OFS prašymą bei vadovaudamasi Pasauliečių pranciškonų ordino Regulos 23 straipsnio ir Generalinių Konstititucijų 56 straipsnio reikalavimais, leido laikinai pasitraukti (iki 2009-09-04) iš brolijos pasiliekant Ordino nariu bei paliko teisę nesibaigus terminui prašyti atšaukti laikino atleidimo nutarimą.
Ipso facto, laikino pasitraukimo laikotarpiu, suspenduojama br. Modesto Žadvydo, OFS aktyvaus ir pasyvaus balso teisė bei apribojama teisė dalyvauti brolijos gyvenime, o taip pat nuo 2008-09-04 br. Modestas Žadvydas, OFS atšaukiamas iš visų iki šiol Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijoje ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Kristaus Karaliaus brolijoje eitų pareigų.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Telšių regiono brolijos taryba