Trims Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos atstovėms – Virginijai Mickutei, Agnei Pociūtei ir Veronikai Šlionskytei – teko laimė šią vasarą pabuvoti tolimojoje Australijoje vykusiose Pasaulinėse jaunimo dienose. Į tradicinį pasisveikinimą „Sveikos sugrįžusios“ merginos juokdamosi atsakė: „Tai kad ne visai sveikos. Kelionėje peršalome. Australijoje dabar gi – žiema“.

Vietoj žvirblių – papūgos

Iš Lietuvos į Melburne vykusį Pasaulio krikščioniško jaunimo susitikimą skrido 130 lietuvaičių grupė, tarp jų – 30 pranciškoniškosios bendruomenės narių. Išvykdamos kretingiškės žinojo, kad reikia pasiimti šiltus rūbus: striukes, pirštines, kepures. Tačiau joms vis vien buvo labai netikėta iš lietuviškos vasaros patekti į australišką žiemą.

Dieną temperatūra ten pakildavo iki plius penkių, o naktį nukrisdavo iki minus dviejų. Tiesa, susitikimo su Popiežiumi dieną nušvito saulė, ir temperatūra Sidnėjuje gerokai šoktelėjo. Tačiau penktą vakaro ten jau būdavo tamsu.

Lietuviai buvo apgyvendinti Australijos lietuvių parapijose, o „pranciškoniukus“ globojo australų šeimos. „Mums labai pasisekė. Įsikūrėme Blekhito miestelyje, 100 km nuo Sidnėjaus. Tai – Mėlynųjų kalnų rajonas, laikomas geografiniu Australijos pasididžiavimu. Tie kalnai – įspūdingi ne savo aukščiu, o tuo, kad yra apaugę eukaliptais, kurie garuodami skleidžia melsvą garą. Todėl iš tolo kalnai atrodo apgaubti mėlynu permatomu rūku“, – pasakojo keliautojos.

Neapsakomų įspūdžių, jos tikino, patyrusios dar lėktuve, skrendant iš Bankoko į Sidnėjų. Lėktuvo švieslentės fiksavo momentą, kai buvo kirstas pusiaujas: „Geografiškai pasijautėme tarsi pakibę aukštyn kojom. Australai žemėlapį ir piešia antraip: viršuje – Australija, o žemiau pusiaujo – Europa“.

Vos nulipus nuo lėktuvo trapo, pasijautė, kad Australija – visai kitas žemynas, tvirtino kretingiškės. Ten ir žolė – kitokia, ir paukščiai – neįprasti: papūgos ten pulkais skraido, kaip pas mus – žvirbliai ar balandžiai.

Ir dangaus erdvė ten – kitokia: vietoj mums įprastų Grįžulo ratų šviečia Pietų kryžius, kuris vaizduojamas ir Australijos vėliavoje. Labai ryškiai ten matosi Jupiteris, o jaunas mėnulis danguje pakibęs horizontaliai, tarsi šypsenėlė.

Kretingiškes parodė Australijos televizija

Anot V.Mickutės, Australijos vyskupijos buvo labai pasirengusios sutikti lietuvius. Jie buvo daug susižinoję apie Lietuvą, pramokę lietuviškų žodžių. Parapijų salės buvo išpuoštos lietuviškais sveikinimo šūkiais, trispalviais balionais.

Australiečiai lietuviams piligrimams pasistengė aprodyti ir savo šalį.

„Labai norėjome kuo greičiau pamatyti kengūrą ir koalą. Australijos nacionalinė televizija irgi domėjosi piligrimų iš tolimųjų kraštų įspūdžiais apie Pasaulio jaunimo dienas. Laidos kūrėjai pirmieji ir parūpino mums kengūrą. Kai iš džiaugsmo apipuolėme gyvūnėlį, jie nufilmavo mūsų emocijas ir tą patį vakarą reportažą parodė per žinias“, – malonius įspūdžius prisiminė V.Mickutė.

Vėliau kretingiškės buvo nuvežtos ir į laukinės gamtos parką, kur saugoma per 200 rūšių kengūrų bei kiti egzotiški gyvūnai ir paukščiai.

Blekhito miestelio bažnyčioje lietuvaičiams surengė susitikimą ir su vietos aborigenų bendruomene, kurie grojo savo liaudies instrumentais, šoko nacionalinius šokius. „Australijos vyriausybė dabar skiria labai didelį dėmesį aborigenų bendruomenėms bei jų kultūros savitumui išsaugoti. O vyskupai ir per Jaunimo dienas atsiprašė aborigenų už vykdytą jų genocidą, – teigė V.Mickutė.

Popiežius atplaukė laivu

Pasaulio jaunimo dienos Australijoje nustebino lietuvaičius itin gera organizacija. Nors Sidnėjus – milijoninis miestas, tačiau pagrindiniai objektai yra centre. Juos galima apeiti pėsčiomis. Organizuojant Jaunimo dienas, į kurias suvažiavo apie pusė milijono krikščionių iš viso pasaulio, kretingiškių manymu, australiečiams pravertė 2000-ųjų Sidnėjaus olimpiados patirtis. Olimpiniame miestelyje galėjo apsigyventi piligrimai, atvykę be išankstinės registracijos.

Jaunimo dienose talkino vyresnio amžiaus žmonės. Per visą savaitę nebuvo užfiksuota jokių stambių nelaimų ar įvykių. O pagrindinis policijos rūpestis tebuvo nukreipti piligrimų srautus gatvėse.

„Teko girdėti, kad vienas jaunuolis minioje pametė mobilųjį telefoną. Apie tai jis pranešė informacijos biurams. Kitądien surastą jo telefoną kažkas atnešė į punktą“, – ypatingą jaunųjų krikščionių pasitikėjimą ir sąžiningumą masinio sambūrio metu pastebėjo A.Pociūtė.

Iš gausybės Jaunimo dienų renginių pagrindinis yra susitikimas su Šventuoju Tėvu. Į Sidnėjų, krantinėje ūžaujant pasitinkančiųjų miniai, Popiežius Benediktas XVI atplaukė laivu.

„Prieš pasitinkant Šventąjį Tėvą, Sidnėjaus gatvėse buvo parengtas įspūdingas Kristaus kančios kelias. Teatralizuota eisena lydėjo Kristų į jo mirties vietą Golgotą. Reginio scenarijus buvo itin gerai apgalvotas: nukryžiavimas vyko atviroje erdvėje, prie vandens, į kurį nusileido vakaro saulė. Atrodė, kad veiksmas vyksta ne milijoniniame mieste, o kažkur toli, negyvenamoje plynėje. Mėgėjai aktoriai gebėjo taip stipriai įsijausti į vaidinimą, kad jų – pusnuogių – neatbaidė nė tądien pūtęs ledinis vėjas“, – įspūdžiais pasidalijo V.Mickutė.

Svarbu būti krikščioniško pasaulio dalimi

V.Mickutė ir A.Pociūtė į Jaunimo dienas, rengiamas kas kelerius metus vis kitame pasaulio mieste, vyko jau ketvirtą kartą. Jos jau yra pabuvojusios: 1997 m. – Paryžiuje, 2000 m. – Romoje, 2005 m. – Kiolne. Pranciškonų gimnazijos abiturientė V.Šlionskytė vyko pirmąsyk.

Ateinančios Jaunimo dienos yra numatytos Madride.

„Išvyką planavome išsyk po to, kai Popiežius Kiolne paskelbė, jog kitos Jaunimo dienos vyks Sidnėjuje, – tvirtino Virginija ir Agnė. – Mums buvo labai svarbu nuvykti pasidalinti savo tikėjimu su Australijos krikščionimis ir kartu pajausti, kad pasaulyje esame ne vieni“.

Pinigų kelionei – po 8 tūkst. Lt – merginos taupė pačios, jas parėmė ir Kretingos bei Vilniaus Bernardinų bažnyčių parapijos. Išleistas šlovinimo giesmių kompaktas, realizuoti pačių papuošti marškinėliai, įvairi atributika – tai visos Lietuvos pranciškoniško jaunimo indėlis, kad Lietuvos atstovai išvyktų į Sidnėjų.

Teisininkų šeima, kurioje gyveno kretingiškės, sakė, kad būti krikščioniu Australijoje nėra lengva: mat, katalikų ten tėra vos 25 proc. gyventojų. Vyrauja netikintys žmonės. Todėl Australijos krikščionims Jaunimo dienos ir Popiežiaus atvykimas tapo itin svarbiu pastarųjų metų įvykiu.

Jaunimo dienas, anot pašnekovių, labai rėmė ir Australijos vyriausybė. Šalies liberalumas pasireiškė ir tuo, kad pirmąsyk per skirtingose šalyse rengiamas Jaunimo dienas Agnė ir Virginija pamatė protestuotojus prieš Popiežių ir Katalikų Bažnyčią. Prieš tai spaudoje buvo paviešinti Bažnyčios pedofilijos skandalai. Per Jaunimo dienas Benediktas XVI atsiprašė ir tų žmonių, kurie buvo tapę kunigų aukomis.

Vyriausybės dėmesys šiam renginiui kartais, kretingiškių manymu, net „perlenkdavo lazdą“: tarkim, gatvėse buvo draudžiama dėvėti atributiką, žeidžiančią patį renginį.

 

Irena Šeškevičienė

(Laikraštis „Pajūrio naujienos”, 2008-08-29, Nr. 264)