Šeštadienį Švenčiausiosios Mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikoje prie Asyžiaus buvo iškilmingai švenčiami Porciunkulės atlaidai, kuriuos kitados iš popiežiaus išprašė pats šv. Pranciškus. Pagrindines, 11 valandos Mišias aukojo popiežiaus legatas Asyžiaus pranciškonų šventovėje kardinolas Attilio Nicora. Pirmiesiems Mišparams penktadienio vakarą, antriesiems Mišparams šeštadienio vakarą ir Mišioms iškart po Mišparų vadovavo Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino.

Porciunkulės atlaidai labai glaudžiai susiję su visos pranciškoniškos tradicijos pradžia. Pirmojo krikščionybės tūkstantmečio pabaigoje statytą ir po poros šimtmečių apleistą koplyčią, 1209 metais savo rankomis atstatė ir atnaujino šv. Pranciškus. Ši vieta tapo gimstančio pranciškonų judėjimo centru – čia Pranciškus priėmė savo pirmuosius brolius, iš čia siuntė juos sakyti pamokslų, čia šventasis ir mirė. Ši nedidelė, prie pat Asyžiaus miestelio pakelėje stovėjusi koplyčia buvo svarbus pranciškonų dvasinis centras. 1216 metais šv. Pranciškus iš popiežiaus išprašė malonę, kad tikintieji, atlikę išpažintį, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus. Vėliau toje vietoje, kur stovėjo Porciunkulės koplyčia, buvo pastatyta didelė Marijos Angelų karalienės bazilika, kuri tiesiog apgaubė mažą koplyčią. Dabar Porciunkulės koplyčia yra bazilikos viduje ir, drauge su Asyžiaus vienuolynu ir jo bažnyčiomis, yra svarbus piligrimų iš viso pasaulio kelionių tikslas.

 

(Vatikano radijo pranešimas, 2008-08-02)