Kretingos rajono Garbės piliečių būrį papildė pranciškonų kunigas Astijus Kungys OFM.

Idėja pagerbti Kretingai nusipelniusius žmones kilo 1988 m. tuometiniam miesto vadovui A. Elinskui bei Kretingos muziejaus direktorei V. Kanapkienei. Tais pačiais, 1988-aisiais, metais pirmajam Kretingos miesto Garbės piliečio vardą buvo nutarta suteikti miesto įkūrėjui J. K. Chodkevičiui. Šiuo vardu buvo apdovanota dar keletas praeityje pasižymėjusių miestelėnų – I. Masalskis, tėvas Ambrozijus Pabrėža.

Šiemet Kretingos rajono taryba gegužės mėn. pabaigoje Garbės piliečio vardą vienbalsiai suteikė Astijui Kungiui už Kretingos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, rajono gyventojų dvasinio pasaulio turtinimą.

Kretingos vienuolyno vadovo brolio Benedikto Jurčio rekomendacijoje Astijus Kungys pristatomas kaip vienas iš pogrindžio pranciškonų, kurių dėka 1989 m. atgimė Lietuvos šv. Kazimiero provincija Kretingos vienuolyne. Kun. A. Kungys OFM į Kretingą darbuotis sielovadoje pakvietė Motinos Teresės seseris, Švč. Širdies pranciškones misionieres bei šv. Klaros seseris, 1992 metais įkūrė Kretingos katalikiškąją mergaičių kolegiją.

Rekomendacijoje taip pat minima, jog 2007 metais Lietuvos broliai pranciškonai jį išrinko savo vadovu – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos provincijolu.

Savaitgalį brolis Astijus Kungys, kuriam suteiktas Kretingos rajono Garbės piliečio vardas, dalyvavo tradiciniuose Kretingos Šv. Antano atlaiduose.

 

(Interneto dienraštis „Bernardinai.lt”, 2008-06-16)