Gegužės 24 – 25 dienomis Kaunas buvo itin šventiškas. Gatvės buvo pilnos ne tik kauniečių, bet ir miesto svečių, nes Kaune vyko net dvi šventės: „Kauno miesto dienos 2008“ ir Kauno arkivyskupijos Eucharistinis kongresas skirtas Švenčiausios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui paminėti.

Kongresas prasidėjo šeštadienį vigilija Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Sekmadienis buvo pagrindinė iškilmių diena. Iš Kristaus Prisikėlimo bažnyčios per visą Laisvės alėją iki pat Santakos, ėjo iškilminga procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu, kurį lydėjo Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupas Jonas Ivanauskas, kelios dešimtys kunigų, vienuolių ir daugybė tikinčiųjų. Procesija ėjo į Santaką kur yra Jono Pauliaus II vardu pavadintas parkas. Čia iškilmingai buvo švenčiama Eucharistija.

Iškilminga procesija praėjo ir pro arkikatedrą baziliką, kurios šventoriuje, nuo pat 9 valandos ryto, vyko įvairių Kauno arkivyskupijoje veikiančių institucijų, organizacijų ir parapijų prisistatymas. Jame, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono brolijos dvasinio asistento prel. doc. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS padrąsinti ir ministrės ses. Almos Kryžanauskienės OFS paraginti, pirmą kartą, dalyvavome ir mes – Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono brolija.

Laiko pasiruošti Eucharistiniam kongresui turėjome nedaug, bet Šventosios Dvasios raginami ėmėmės darbo. Štai tada ir prasidėjo didysis pranciškoniškas nuotykis… Šventajame Rašte daugelyje vietų yra sakoma, kad nebus nuviltas nė vienas, kuris pasitiki Viešpačiu. Tikra tiesa. Ruošiant prisistatymo stendą, broliškai mums padėjo „Gyvųjų akmenų“ bendruomenė, ypač esame dėkingi Antanui Šalaševičiui ir Ramunei Grabliauskaitei, kurie, iš tiesų, dirbo nesavanaudiškos meilės šviesoje.

Kauno arkikatedros bazilikos šventorius raibo nuo įvairių katalikškų organizacijų stendų margumo ir savanorių linksmumo. Jie aktyviai kalbino žmones, dalino lankstinukus. Nemažai žmonių domėjosi ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono brolijos stendu, kuris pasakojo ne tik apie Kauno regiono broliją, bet ir apie pranciškonišką šeimą visame Pasaulyje, apie Šventojo Pranciškaus gyvenimą, jo įkurtų ordinų istoriją. Keletas susitikimų ypač įsiminė, tai jaunuolis, kuris išvakarėse baigė skaityti Šventojo Pranciškaus žiedelius, knyga jam taip patiko, kad jis užsidegė noru daugiau sužinoti apie Šventąjį Pranciškų ir jo dvasingumą, susipažinti su pasauliečiais pranciškonais. Mergina, kuri nori suburti pranciškoniško jaunimo grupę Šventojo Vincento Pauliečio Petrašiūnų parapijoje. Močiutė, kuri užkalbino tik tam, kad galėtų pasidžiaugti švente ir palaiminti savanorius.

Būdami tarp įvairių bendruomenių išgyvenome brolišką vienybę ir supratimą, kad esame vieno Tėvo vaikai, kurie pačiais įvairiausiais būdais ir priemonėmis siekia vieno tikslo – skelbti Evangeliją ir atstatyti gyvąją Bažnyčią.

Visų katalikiškų organizacijų prisistatymo diena baigėsi „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės šlovinimu gatvėje ir netikėtu Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Peter Stephan Zurbriggen ir jo sekretoriaus mons. Jean-François Lantheaume pasirodymu. Kartu džiaugsmingai pašlovinęs Dievą, Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen suteikė visiems apaštališkąjį palaiminimą. Išsiskirstėme su viltimi, kad vėl susitiksime Šiluvoje.

 

Diana Adomaitienė OFS