Š.m. balandžio 9 dieną į Lietuvą oficialaus vizito atvyko Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinės ministrės Encarnacion Del Pozo, OFS delegatė Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos Prezidiumo narė Wilhelmina Visser-Pelsma, OFS ir Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinis dvasinis asistentas bei Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos Prezidiumo narys kun. Ivan Matic, OFM.

Svečiai, lydimi Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinio ministro Nerijaus Čapo, OFS ir Nacionalinės sekretorės Emilijos Radušienės, OFS, tiesiai iš oro uosto atvyko į Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyną. Vienuolyne svečius priėmė šio vienuolyno gvardijonas ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinis dvasinis asistentas kun. Algirdas Malakauskis, OFM ir pakvietė prie pietų stalo. Papietavę svečiai apžiūrėjo restauruojamą bažnyčią bei vienuolyno kompleksą ir išvyko į Kretingą, kur balandžio 11 dieną prasidės Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino III Nacionalinės tarybos rinkimų Kapitula, kurios metu bus renkama naujoji Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino vadovybė ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino delegatas Tarptautinėje pasauliečių pranciškonų ordino taryboje.