Vasario 2 dieną, šeštadienį, minint Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias) ir Dievui pašvęstojo gyvenimo dieną, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos taryba ir Pranciškoniška pasauliečių akademija pasauliečius pranciškonus ir visus susidomėjusius Pasauliečių pranciškonų ordinu bei pranciškoniškuoju dvasingumu pakvietė į Pašaukimų dieną.

Į Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią nuo ryto rinkosi pasauliečiai pranciškonai, kandidatai bei naujokai, taip pat susidomėjusieji pranciškoniškuoju dvasingumu pasauliečiai. Pastariesiems kalbėjo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis ministras br. Nerijus Čapas, OFS ir papasakojo Ordino istoriją, išskyrė esminius keitimosi bei lūžių momentus, pristatė ir pakomentavo Pasauliečių pranciškonų ordino Regulą, išdėstė pagrindinius reikalavimus norintiems tapti Ordino nariais. Po bendrų pietų pas svetinguosius mažesniuosius brolius dar buvo kalbama ir dalijamasi dabartinėmis Ordino aktualijomis. Vėliau visų laukė ypatinga šventė – šv. Mišios Kankinių koplyčioje ir naujokyno pradžios bei įžadų šventė. Keturios sesės iš Naujosios Akmenės brolijos pradėjo naujokyną, kretingiškė Margarita Lizdenytė, OFS davė amžinuosius, o klaipėdietė Dalia Kanclerytė, OFS laikinuosius įžadus. Šv. Mišias aukojo broliai kunigai Juozapas Marija Žukauskas, OFM ir Juozapas Adolfas Pudžemys, OFM, meiliai vadinamas Tėveliuku. Sesių įžadai buvo priimti ypatingoje vietoje, koplyčios kriptoje, kur ypatinga pagarba apsupti saugomi kažkada švedmečiu užmūrytų mažesniųjų brolių bei miestelėnų kaulai, taip pat garbingųjų Chodkevičių sarkofagai. Galbūt iš šių šaknų tekanti stipri dvasia maitina taip gražiai augantį pranciškoniškąjį medį!

Pašaukimų diena nesibaigė, ji tęsiasi, – neįmanoma žodžiais apsakyti tos vidinės būsenos, kai tikrai švenčiama, šlovinama, mylima, bendraujama, kai daug apsikabinimų, gėlių, dovanų, kai tarsi du šviesuliai į bendruomenę meiliai žvelgia brolio Juozapo Marijos Žukausko, OFM akys (gal iš neseniai Brolių lankytos Šventosios Žemės ši šviesa…)! Ateikit visi ir pamatysit, koksai Viešpats geras ir kaip gera broliams gyventi vienybėje. Ir kas galėtų paneigti, kad Lietuvai tikrai būtų geriau, jei visi pasauliečiai taptų pasauliečiais pranciškonais! Laukiame…

 

Aldona Šeduikienė, OFS

 

P.S. Nuotraukas iš renginio galite rasti Foto galerijoje.