0a456b70c8Spalio 26-28 dienomis Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo atstovai rinkosi į jau antrą kartą vykusią kasmetinę asamblėją. Į Kretingos Švč. Širdies Pranciškonių misionierių seserų vienuolyną suvažiavo vietinių Jaupra brolijų tarybų atstovai – iš Vilniaus, Kauno, Kretingos, Klaipėdos, bei Jaupranacionalinė taryba. Laukė intensyvi pustrečios dienos programa. Keturi posėdžiai, daugybė jaunimui svarbių ir aktualių klausimų, metų veiklos planai, sudarinėjami nepamirštant melstis ir visiems darbams prašyti Dievo pagalbos ir malonės.

Pradžioje vietinių brolijų tarybų prezidentai pasidalijo, kaip Jaupra brolijoms sekėsi šiemet – su kokiais džiaugsmais bei sunkumais susidūrė. Liūdnai konstatuota, kad Šiaulių Jauprabrolija, visiems jos nariams išvažiavus studijuoti į kitus miestus, išnyko. Nuspręsta jos veiklą laikinai sustabdyti ir pasistengti iš naujo pakviesti jaunimą prisijungti prie Pranciškoniškosios šeimos. Džiaugiamės, kad laikui bėgant vis labiau jaučiame paramą iš Pasauliečių pranciškonų ordino. Mus mato, vertina, mes reikalingi – po truputį tampame tikra šeima.

Aptarę praėjusį laikotarpį, pažvelgėme į ateitį. Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas pradėjo naujus ugdymo metus, kurių tema brolio Pranciškaus žodžiai: „Mano Dievas ir mano viskas“. Kitąmet planuojami renginiai: didysis Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas Vilniuje, vasaros stovyklos, Porciunkulės žygis į Kauną, įvairios ekologinės akcijos ir kt. Toliau organizuojama Jaupra grupės kelionė į Pasaulio jaunimo dienas Australijoje bei pradėti 2009 metais Lietuvoje vyksiančio V Europos pranciškoniškojo jaunimo kongreso pasirengimo darbai. Tikimės, kad brolio Pranciškaus užtariami nepristigsime jėgų visus šiuos planus įgyvendinti.

Asamblėją pradėjo adoracijos valanda, kurios metu visa sudėjome prie Jėzaus kojų, o vainikavo Eucharistijos šventimas. Eucharistija, iš kurios kyla ir į kurią sugrįžta visa Pranciškoniškojo jaunimo gyvybė. Šv. Mišių metu du jaunuoliai (į broliją įvesdintas brolis ir Pažadą atnaujinusi sesė) tapo ne tik Kretingos Jaupra brolijos šventės priežastimi, bet ir šviesiu ženklu visai Pranciškoniškajai šeimai.