Š.m. spalio 6 d. Kauno šv. Jurgio vienuolyno mažesnieji broliai ir pasauliečiai pranciškonai pakvietė į popietę „Su šv. Pranciškumi“. Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis, jų liturgijai vadovavo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, koncelebravo br. kun. Severinas Holocher OFM, br. kun. Andrius Dobrovolskas OFM ir kun. Mindaugas Smetonis. Sakęs pamokslą prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas pabrėžė, kad šv. Pranciškus, sekdamas Jėzumi Kristumi, tapo visų epochų ryškus šventasis.

Mišių metu vyko ir naujų narių priėmimo į Pasauliečių pranciškonų ordiną apeigos. Į brolijos gretas įsiliejo nauji nariai – vienas brolis ir trys seserys: du iš jų pasižadėjo gyventi šv. Pranciškaus dvasia visą savo gyvenimą, dvi pradėjo ugdymo laikotarpį.

Brolių pranciškonų surengtoje konferencijoje br. kun. Severinas Holocher, remdamasis šv. Pranciškaus regulomis ir testamentu, įtaigiai ir įkvėpiamai akino bendrauti ir bendradarbiauti šventojo pavyzdžiu. Br. kun. Andrius Dobrovolskas pratęsė šią mintį, atkreipdamas dėmesį į šv. Pranciškaus bendravimą su visa kūrinija, ir susiejo su šiuolaikinio žmogaus požiūriu į dabarties ekologines problemas.

Pasibaigus konferencijai renginio dalyviai meldėsi Švč. Mergelės Marijos rožinio malda, po to bendrauta prie vaišių stalų vienuolyno kiemelyje.