Š.m. liepos 28 d. Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijos namuose vyko neeilinė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos tarybos rinkimų Kapitula. Kapituloje dalyvavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras Nerijus Čapas, OFS ir Nacionalinė sekretorė Emilija Radušienė, OFS.

Kapitula prasidėjo bendra delegatų ir svečių malda, po kurios Kapitulos pirmininkas Nerijus Čapas, OFS paprašė, kad svečiai paliktų kapitulos salę, o sugrįžtų rinkimams pasibaigus. Svečiams išėjus Nacionalinis ministras kreipėsi į delegatus, už nuveiktus darbus padėkojo darbą baigiančiai regiono brolijos tarybai. Vėliau buvo išklausyta darbą baigiančios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos tarybos veiklos ataskaita.

Toliau sekė naujosios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos tarybos rinkimai. Ministru išrinktas Liudvikas Antanas Skardinskas, OFS, viceministru Algimantas Andziulis, OFS, sekretore Jūratė Markutėlytė-Širkienė, OFS, ekonome Roma Rasakackienė, OFS, o naujokų magistre Kristina Karpuk, OFS. Atlikus privalomus formalumus, susijusius su regiono brolijos tarybos narių pareigų priėmimu, pirmininkas paskelbė, kad rinkimai vyko nepažeidžiant Bažnyčios ir Ordino teisės normų ir paprašė išrinktosios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos tarybos perskaityti Tikėjimo išpažinimą ir prisiekti. Kapitula pabaigta bendra malda ir broliška agape.

Telaimina Dievas naująją Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos tarybą ir visus regiono brolius ir seseris.