ta3ta2

 

 

 

 

 

 

 

 

Birželio 28–liepos 5 dienomis Barselonoje vyko pirmoji tarptautinė Pranciškoniškojo jaunimo asamblėja „Iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją“. Iš įvairių žemynų suvažiavusius per 60 asamblėjos dalyvių priglaudė Villanova i la Geltru pranciškonų Šv. Bonaventūros kolegija. Tarp 25 pasaulio valstybių Pranciškoniškajam jaunimui asamblėjoje atstovavo ir trys mūsų šalies delegatai: Lietuvos JauPra prezidentė Virginija Mickutė, tarptautinė delegatė Danguolė Kuliavaitė ir dvasinis asistentas kun. Algirdas Malakauskis OFM. Ši Asamblėja – tai Pasauliečių pranciškonų ordino Tarptautinės tarybos (CIOFS) inicijuotas projektas. Jos tikslas – suvienodinti JauPra charakteristikas ir kriterijus, aptarti ugdymo programą, nustatyti vartojamų terminų žodyną, patvirtinti tarptautinio koordinavimo nuostatus, kurie JauPrai suteiktų daugiau savivaldos galimybių, tačiau jos neatskirtų nuo OFS. Numatoma, kad kiekvienos šalies JauPra Nacionalinės tarybos atstovas dalyvaus rinkimuose, kurių metu bus išrinkti šeši delegatai, atstovausiantys atskiriems regionams: Pietų Amerikai, Centrinei Amerikai ir Meksikai, Vakarų Europai, Rytų ir Vidurio Europai, Azijai ir Okeanijai, Italijai ir Afrikai.

Pranciškoniškasis jaunimas priklauso Pranciškoniškajai šeimai kaip Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) dalis. Jis jungiasi į vietines, regionines ir nacionalines brolijas, kurių kiekviena yra susijusi su atitinkama OFS brolija. Sutrumpintai vadinamas JauPra, JuFra, YouFra, GiFra, FraMa, Pranciškoniškasis jaunimas yra jaunimo brolija, pašaukta Šventosios Dvasios dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą. Į Pranciškoniškąjį jaunimą priimami katalikai, nesusituokę vaikinai ir merginos, ieškantys savo pašaukimo, tapatumo ir gyvenimo tikslų. Pranciškoniškuoju jaunimu tampama ugdantis pagal Nacionalinės tarybos nustatytą ugdymo programą. Ši pašaukimo kelionė susideda iš trijų etapų: apsisprendimo, pasirengimo Pažadui ir pašaukimo gilinimo. Švenčiant Eucharistiją, vietinės brolijos parapijoje duodamas Pranciškoniškojo jaunimo Pažadas yra svarbus viešas veiksmas, kuriuo jaunuolis tampa konkrečios Pranciškoniškojo jaunimo brolijos ir Pranciškoniškosios šeimos nariu. Narystė Pranciškoniškojo jaunimo brolijoje baigiasi, kai asmuo susituokia, įstoja į vienuolyną ar sulaukia 30 m. amžiaus. OFS įžadai užbaigia ir patobulina Pranciškoniškojo jaunimo Pažadą.

Į Barseloną atvykę beveik visų žemynų Pranciškoniškojo jaunimo brolijų atstovai liudijo labai įvairią patirtį. Pietų Europos ir Lotynų Amerikos šalių Pranciškoniškasis jaunimas turi stiprias šaknis ir organizacinę patirtį, tuo tarpu tokios šalys kaip Kanada ar Didžioji Britanija dar tik pradeda organizuotis. Prieš metus savo Statutą patvirtinusi ir Nacionalinę tarybą išsirinkusi Lietuvos JauPra tarptautiniuose susitikimuose dalyvauja jau šešti metai. Lietuvos atstovai dalyvavo beveik visuose Europos JauPra susitikimuose: 2001 m. Porte (Portugalija), 2003 m. Samobore (Kroatija) ir Liublianoje (Slovėnija), 2006 m. Asyžiuje (Italija). Tradiciškai Pranciškoniškasis jaunimas susitinka ir per kiekvienas Pasaulio jaunimo dienas. Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo brolija jau rengiasi penktajam Europos Pranciškoniškojo jaunimo susitikimui, kuris 2009 m. vyks Lietuvoje.

Asamblėjoje konferencijas jaunimo vadovams apie jaunimo misiją Bažnyčioje ir Pranciškoniškoje šeimoje vedė Pasauliečių pranciškonų ordino generalinė ministrė Encarnacion del Pozo OFS, JauPra prezidentas Pasauliečių pranciškonų ordino Tarptautinėje taryboje Xavi Ramos OFS, mažesniųjų brolių kapucinų ordino generalinis ministras Mauro Jöhri OFM Cap. ir kiti lektoriai. Atskirą užsiėmimą apie žmogaus teises ir ekologiją parengė nevyriausybinė organizacija prie Jungtinių Tautų „Franciscans International“.

Asamblėjos dalyviai ne tik pristatė savo šalis ir nacionalines brolijas, dalijosi patirtimi, džiaugsmingai bendravo ir aistringai diskutavo, bet taip pat turėjo galimybę gilios maldos patirčiai. Kasdien švenčiama Eucharistija, naktinė Švč. Sakramento adoracija, meditacija prie šv. Pranciškų prakalbinusio San Damiano kryžiaus, piligriminė kelionė į Montserrato vienuolyną. Ši darbo ir maldos pusiausvyra padėjo peržengti visus kalbos ir kultūros barjerus. „Mes balsavome tik vieną kartą, dėl visų kitų dalykų pavyko susitarti. Tai ne kas kita, kaip mus jungianti viena Dvasia. Ši asamblėja pranoko mano svajones“, – atviravo JauPra prezidentas Pasauliečių pranciškonų ordino Tarptautinėje taryboje Xavi Ramos.

Paskutinę dieną visi asamblėjos dalyviai per liturgiją prisiminė savo Pranciškoniškojo jaunimo Pažadą ir dar kartą ištarė savuosius „Taip“. Taip Dievo kvietimui, taip Jėzaus Kristaus Evangelijai, taip ištikimai meilei ir brolystei, taip taikai ir kūrinijos globai, taip negimusio žmogaus gyvenimui, taip Bažnyčiai, taip meilės visuomenei. Pasauliečių pranciškonų ordino generalinė ministrė Encarnacion del Pozo linkėjo iš viso pasaulio susirinkusiam Pranciškoniškajam jaunimui: „Drąsiai ir kūrybingai verskite Evangeliją gyvenimu. Daug žmonių laukia jūsų, nes pasitiki Pranciškaus charizma. Eiti iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją yra vienintelis kelias“.

Kiekviena tarptautinėje asamblėjoje savo brolijai atstovaujanti valstybė atsivežė savo vėliavą ir žiupsnelį Tėvynės žemės. Sumaišyta žemė Asamblėjos uždarymo liturgijos metu simboliškai buvo išdalyta visiems dalyviams. Ši žemė, kurią ir Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo delegacija parsivežė namo, kad joje augintų gyvybės daigą, yra naujos kokybės ženklas. Kaip ir Viešpats sako per pranašą Izaiją: „Štai jau kuriu naują dangų ir naują žemę“ (Iz 65, 17). Tai yra pranciškoniškos charizmos ženklas – dinamiška ir visada į brolystę vedanti meilė. Ženklas, jog tarp labai skirtingų, kurie vis dėlto yra viena šeima, gimsta gyvenimas.

Virginija Mickutė

Lietuvos JauPra prezidentė

(Interneto dienraštis „Bernardinai.lt”, 2007-07-11)