ddb785dffd50a18563d693964c4042Š.m. birželio 18 – 22 dienomis Asyžiuje, Porciunkulėje ir Romoje vyko kardinolų ir vyskupų, priklausančių Mažesniųjų brolių ordinui, suvažiavimas. Šis suvažiavimas sušauktas Mažesniųjų brolių ordino Generalinio definitoriumo iniciatyvą ir skirtas artėjančiam Mažesniųjų brolių ordino įkūrimo 800-ajam jubiliejui, kuris vyks 2009 metais.

Šio suvažiavimo metu buvo aptarti aktualiausi Mažesniųjų brolių ordinui klausimai ir išklausyti pranešimai apie pranciškono vyskupo dvasinguma, pašaukimą atstatyti Bažnyčią, pranciškoniškąjį pašaukimą. Pranešimus skaitė Sevilijos arkivyskupas metropolitas br. kard. Carlos Amigo Vallejo, OFM (Ispanija), Durbano arkivyskupas metropolitas br. kard. Wilfrid Fox Napier, OFM (Pietų Afrikos Respublika), buvęs Mažesniųjų brolių ordino Generalinis ministras br. kun. Hermann Schalück, OFM, Maženiųjų brolių ordino Generalinis ministras br. kun. José Rodríguez Carballo, OFM ir kiti.

Suvažiavime dalyvavo 6 kardinolai, 52 vyskupai ir Mažesniųjų brolių ordino Generalinio definitoriumo nariai.