6714d80e8d013042d686Užbaigdami Kapitulos darbus, kurie šį kartą vyko Betliejuje, pranciškonų vienuolyne prie Jėzaus Gimimo grotos, Šv. Žemės Kustodijos Kapitulos dalyviai paskelbė laišką apie Šv. Žemės nūdieną. Ji, deja, yra itin niūri, – pažymėjo Kustodijos Kapitulos dalyviai. Suėjo 40-sios Šešių dienų karo metinės, bet taikos taip ir nėra Šventojoje Žemėje. Šis kraštas dar šiandien yra kamuojamas konflikto, kuris dalija ir supriešina abi jos tautas, – pažymėjo pareiškime Šv. Žemės Kustodijos pranciškonai.

Kviesdama į taikų sambūvį, Šv. Žemės Kustodijos Kapitula priminė savo tiesioginį artumą su visais nuo Artimųjų Rytų konfliktų kenčiančiais žmonėmis, bet ypač su Jėzaus gimtinės Betliejaus ir Jeruzalės gyventojais. Kaip prieš 40 metų per Šešių dienų karą, taip ir šiandien ypatingai sudėtingu laikotarpiu Kustodija liudija savo veiksmingą artumą ir solidarumą. Kustodija priminė, kad taip pat jos nariams pranciškonams teko nekartą pirmu asmeniu patirti su karu susijusias pavojingas situacijas, tiek prieš 40 metų, tiek prieš maždaug penkerius metus, kai didvyriškai atlaikiusi didžiulį spaudimą apleisti Jėzaus gimimą menančias šventąsias vietas, sėkmingai apgynė jų ypatingą svarbą visai žmonijai.

Šv. Žemės Kustodijos Kapitulos pareiškime reiškiama viltis, kad dvi tautos, kurių tėvynė yra Šventoji Žemė, gebės gyventi susitaikiusios, pripažindamos viena kitos orumą ir lygias teises gyventi saugiai ir laisvai.

Bebaigiantiems kapitulos darbus Šv. Žemės pranciškonams padėką pareiškė Jeruzalės lotynų patriarchas Michel Sabbah. Jis dėkojo Kustodijai už šventųjų vietovių saugojimą ir jos gyventojų sielovadą. Anot patriarcho, sudėtingo konflikto ir kančių akivaizdoje Bažnyčia yra pašaukta vykdyti taikdario misiją, kuri būtų naujos evangelizacijos vaisius.

Šv. Žemės Kustodijos Kapitulos darbams vadovavo Kustodas, italas br. kun. Pierbattista Pizzaballa, OFM. 47 Kapitulos dalyviai atstovavo daugiau kaip 300 Kustodijos pranciškonų iš 20 kraštų. Savaitę trukusioje Kapituloje buvo aptarta Kustodijos pastarųjų trejų metų veikla, patvirtintos kai kurios Kustodijos vidaus gyvenimo taisyklių pataisos ir išrinkta Kustodijos taryba, vadinamoji „Venerabile Discretorium“.

 

(Plg. Vatikano radijo pranešimą, 2007-06-12)