043de84b97Š.m. birželio 3 dieną Šventasis Tėvas Benediktas XVI Katalikų Bažnyčios šventuoju paskelbė palaimintąjį pranciškoną Simoną iš Lipnicos.

Simonas iš Lipnicos gimė apie 1435 metus Lipnica Murowana miestelyje, Lenkijoje, religingoje šeimoje. Jo tėvai nebuvo turtingi, tačiau sugebėjo suteikti jam pakankamą išsilavinimą. Jaunuolis 1454 metais atvyko į Krokuvą ir įstojo į Jogailos akademiją. Krokuvoje tuomet kaip tik pamokslavo italas pranciškonas Jonas iš Capestrano, vėliau taip pat paskelbtas šventuoju. Būtent iš jo Simonas perėmė vienuolinio gyvenimo idealą, sekant šventojo Pranciškaus pėdomis. Ilgai nedelsdamas jis įstojo į Jono iš Capestrano įsteigtą pranciškonų observantų vienuolyną Krokuvoje. Kadangi vienuolynas buvo pavadintas šv. Bernardino Sieniečio vardu, tai jam priklausę vienuoliai buvo vadinami bernardinais.

Savąjį pašaukimą Simonas išgyveno karštai, su aistra ir su meile, tad nenuostabu, kad netruko išgarsėti kaip puikus pamokslininkas, sugebantis kalbėti aiškiai, spinduliuodamas tvirtu tikėjimu. 1460 metais gavo kunigo šventimus, 1463-siais tapo pirmuoju iš pranciškonų, kurie užėmė Vavelio katedros pamokslininko pareigas. Jo mirties priešistorė parodė jo šventumo solidumą ir herojiškumą. Kai 1482 metais Krokuvą užklupo maro epidemija, Simonas ją suvokė kaip vietą ir laiką parodyti meilę artimui netgi iki gyvybės aukos. Todėl skubėjo pas ligonius, ypač skurdžiausius, guodė juos, pamokslavo tol, kol epidemija neparklupdė jo paties. Po šešias dienas trukusios kovos su liga, 1482 m. liepos 18 dieną jis iškeliavo į Tėvo namus.