Š.m. gegužės 30 dieną Asyžiuje vykstančios Mažesniųjų brolių konventualų ordino Generalinės Kapitulos delegatai išrinko Mažesniųjų brolių konventualų ordino Generalinio definitoriumo narius – Generalinį vikarą, Generalinį sekretorių ir septynis Generalinius asistentus.

Generaliniu vikaru išrinktas br. kun. Jerzy Norel iš Mažesniųjų brolių konventualų ordino Lenkijos Nekaltojo Prasidėjimo provincijos.

Generaliniu sekretoriumi išrinktas br. kun. Vincenzo Marcoli iš Mažesniųjų brolių konventualų ordino Italijos Šv. Antano Paduviečio provincijos.

Generaliniais asistentais išrinkti br. kun. Tadeusz Åšwiątkowski (Lenkija), br. kun. John-Joseph Dolan (JAV), br. kun. Miljenko Hontić (Kroatija), br. kun. Valentín Redondo (Ispanija), br. kun. João Benedito Ferreira Araújo (Brazilija), br. kun. Jacek Ciupinski (Lenkija) ir br. kun. Eugene Kawashimo (Japonija).