422k31726811d3Š.m. gegužės 26 dieną Asyžiuje vykstančios Mažesniųjų brolių konventualų ordino Generalinės Kapitulos delegatai išrinko 119-ąjį Mažesniųjų brolių konventualų ordino Generalinį ministrą.

Juo tapo Mažesniųjų brolių konventualų ordino Italijos Paduvos Šv. Antano provincijos brolis kun. Marco Tasca, OFM Conv.

Br. kun. Marco Tasca, OFM Conv. gimė 1957 m. birželio 9 dieną Sant’ Angelo di Piove miestelyje esančiame šalia Paduvos. 1976 metais įstojo į Mažesniųjų brolių konventualų ordino naujokyną, o 1981 metais davė amžinuosius įžadus. 1982 metais bakalauro laipsniu baigė teologijos studijas Šv. Antano Daktaro teologijos institute. 1983 metų kovo 19 d. gimtajame mieste Paduvos vyskupo įšventintas kunigu. 1986 metais Romoje Popiežiniame saleziečių universitete apgynė psichologijos licenciato tezes, o 1988 metais pastoracinės teologijos licenciato tezes.

Br. kun. Marco Tasca, OFM Conv. ėjo Mažesniųjų brolių konventualų ordino Italijos Paduvos Šv. Antano provincijos kapitulinio kustodo, Camposampiero konvento gvardijono ir Brescia Mažosios seminarijos rektoriaus pareigas. Taip pat ėjo Italijos aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos (CISM) viceprezidento ir Šiaurės rytų pranciškonų judėjimo (Mo.Fra.Ne) prezidento pareigas. O nuo 2005 metų iki išrinkimo Generaliniu ministru ėjo Mažesniųjų brolių konventualų ordino Italijos Paduvos Šv. Antano provincijos ministro pareigas. Jis taip pat yra Šv. Antano Daktaro teologijos instituto psichologijos ir katechetikos profesorius.