Birželio 30-ąją ir liepos 1-ąją į Klaipėdą suvažiuos krikščioniškas jaunimas iš visos Respublikos: pirmąkart uostamiestyje vyks Lietuvos jaunimo dienos. Jų tema – „Drąsos! Tai aš“. Pasak Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo prezidentės Virginijos Mickutės, šių dienų tikslas – paliudyti visam miestui ir pasauliui, kad Bažnyčia nėra pasenusi institucija, o moderni šiuolaikiška bendruomenė.

Tikėjimą būtina švęsti

„Labai svarbu yra ne tik priimti tikėjimą, bet ir jį švęsti. Tai visiškai naujas

požiūris. Jaunimo dienos bus džiugi iškilmė, kuri paliudys, kad krikščionybė nėra tikėjimas, grindžiamas griežtomis moralinėmis nuostatomis, bet gyvas judėjimas“, – kalbėjo V.Mickutė.

Organizatoriai tikisi, jog į ketvirtąkart šalyje vyksiančias Lietuvos jaunimo dienas suvažiuos per 6 tūkst. žmonių. Parapijiečiai juos apgyvendins šeimose. Jaunimo dienų dalyviai iš kitų miestiečių išsiskirs marškinėliais bei kitokia šventės atributika.

Renginiai ir šlovinimas vyks keturiose uostamiesčio parapijose: Šv.Kazimiero, Kristaus Karaliaus, Marijos Taikos Karalienės bei Šv.Juozapo. Katechezę šiose parapijose praves Lietuvos vyskupai. Į atidarymą kiekvienoje bažnyčioje pasveikinti jaunimą atvyks šio krašto dvasinis ganytojas – Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Jonas Boruta.

Dvi dienas jaunimas „okupuos“ Klaipėdos universiteto Menų fakulteto auditorijas. Čia vyks teminiai užsiėmimai, kuriuos praves įvairių sričių specialistai. Tuo pat metu įvairiose Klaipėdos vietose – aikštėse, skveruose, senamiesčio gatvėse – vyks festivaliai, karnavalai, įvairios akcijos.

Vyks riedutininkų lenktynės, koncertuos neįgaliųjų „Spalvų orkestras“. Iš Kryžių kalno iki uostamiesčio į žygį patrauks dviratininkai ir įsilies į švenčiančio jaunimo gretas.

Vasaros estradoje po šlovinimo bus surengtas koncertas. „Bendras koncertas jaunimui – tai itin patrauklus būdas švęsti“, – tvirtino V.Mickutė.

Sekmadienį, liepos 1 dieną, iš keturių parapijų jaunimas vis pasipildančia piligrimine eisena patrauks į vasaros estradą.

Šventoji Teresėlė – Jaunimo dienų globėja

Pasak V.Mickutės, kiekviena jaunimo dienų šventė turi savo globėją. Šios šventės globėja yra šventoji Teresėlė. Ji savo gyvenimo ir tikėjimo liudijimu yra ypač patraukli jaunimui. Nes tai – jauna šventoji. Ji apvertė šventumo sampratą bažnyčioje, paliudydama, jog tikėjimui reikia ne kažkokio ypatingo šventumo, bet vaikiško, tačiau nuoširdaus naivumo. Teresė Marten – toks tikrasis šventosios Kūdikėlio Jėzaus Teresės vardas ir pavardė – į Karmeličių vienuolyną įstojo būdama vos 15-kos metų. Mirė šv.Teresėlė jauna, vos sulaukusi 23-jų metų.

Minios žmonių visame pasaulyje trokšta pamatyti ir pasimelsti prie šios šventosios relikvijų. Žmonės liudija patyrę ypatingą ramybę, išgijimą, atgavę viltį.

Šv.Teresėlės relikvijos į Lietuvą atkeliaus jau šį penktadienį, gegužės 18 dieną, iš Lizjė miesto Prancūzijoje. Urna su daugiau negu prieš 100 metų mirusios šventosios kūno dalele bus patalpinta į masyvų sarkofagą. Visa tai svers apie 140 kg.

Birželio 14 – 16 dienomis urna keliaus iš Kretingos, Pakutuvėnų ir Telšių bažnyčių link. Pabuvojusi daugelyje Lietuvos šventovių, urna bus atgabenta į Jaunimo dienas Klaipėdoje. Tai bus paskutinė stotelė prieš iškeliaujant šv.Teresėlės relikvijoms iš Lietuvos.

Visą naktį vyks adoracija (budėjimas) prie urnos Šv.Kazimiero bažnyčios koplyčioje. Pakaitomis budės visos Lietuvos vienuolynų broliai ir seserys. Jaunimas galės su pašvęsto gyvenimo broliais ir seserimis susitikti dvasiniams pokalbiams.

Jaunimo dienų ištakos

Jaunimo dienos, pasak V.Mickutės, yra skirtos įvairiam jaunimui: jau atradusiam tikėjimo kelią bei dar jo ieškančiam.

Pasirengimas šiai šventei vyko jau nuo pernai lapkričio: jaunimas kas savaitę rinkdavosi parapijose į susitikimus, kad geriau susipažintų ir susidraugautų.

Šios Jaunimo dienos yra tarytum padrąsinimas ir santūriems jaunuoliams bei paaugliams, kurie kupini įvairių kompleksų. Jų tema yra parinkta iš Šv.Mato Evangelijos, kur ir Jėzus, eidamas vandeniu, drąsino mokinius pasitikėti juo ir leido pažinti save kaip Dievą.

Jaunimo dienų ištakos – tai Popiežiaus Jono Pauliaus II pareikštas pasitikėjimas jaunimu ir kvietimas kurti meilės civilizaciją. Jos yra švenčiamos nuo 1984 m., kai Popiežius pakvietė į Šv.Petro aikštę Romoje daugiau kaip 300 tūkstančių jaunų žmonių kartu švęsti Verbų sekmadienį. Išreiškęs pasitikėjimą viso pasaulio jaunais žmonėmis, Šv.Tėvas įteikė jaunimui didžiulį medinį kryžių, kuris tapo pasaulio jaunimo simboliu, ir paskelbė Pasaulio jaunimo dienas reguliariu renginiu.

Pasaulio jaunimo susitikimai nuo tol yra rengiami kas dveji metai vis kituose pasaulio miestuose. Pernai vyko Kiolno mieste, Vokietijoje. Jame dalyvavo jaunimas ir iš Lietuvos.

Tarpiniais metais, atsiliepiant į Popiežiaus raginimą, jaunimas yra raginamas švęsti parapijose. Lietuvoje jaunimo dienas pradėta švęsti 1993 m., kai Kauno Dariaus ir Girėno stadione buvo surengtas Lietuvos jaunimo susitikimas su Šv. Tėvu.

Šventę organizuoja Pastoracinė jaunimo tarnyba prie Lietuvos vyskupų konferencijos ir vyskupijų jaunimo centrų atstovai.

Kiekvienos Jaunimo dienos turi savo himną bei logotipą. Išleista speciali kompaktinė plokštelė, į kurią surinkti visi – Pasaulio jaunimo dienų, Lietuvos jaunimo dienų bei Vilniaus arkivyskupijos jaunimo dienų himnai.

Dabar parapijose yra registruojami savanoriai, kurie pagelbės jaunimo dienų metu: dalins maisto paketus, talkins per renginius bei šlovinimus.

Irena Beniušienė

 

(Laikraštis „Pajūrio naujienos”, 2007-05-15, Nr. 136)