logo_01Š.m. gegužės 14 d. Asyžiuje prasidėjo 199-oji Mažesniųjų brolių konventualų ordino generalinė kapitula. Brolių konventualų, susirinkusių į generalinę kapitula, tikslas yra nubrėžti ateinančių šešerių metų ordino veiklos gaires ir išrinkti naujus vadovus.

Brolis Luciano Marini, vienas iš kapitulos dalyvių, Vatikano radijui pasakojo, kad pats šv. Pranciškus kvietė brolius susirinkti ir dalintis tuo, kaip Viešpats per juos ir juose veikė. Taigi, pasak brolio Marini, generalinė kapitula yra patikrinimo metas – peržvelgti tai, kas pastaruosius šešerius metus buvo nuveikta gero ir ką reiktų taisyti; kartu apmąstyti ateities kelius, kuriais Viešpats norėtų vesti.

Norime buti šių dienų Pranciškumi, skelbti ir dovanoti viltį žmonijai, gyvendami ypatingą brolišką gyvenimą neturte ir tarnystėje, tęsė brolis Marini. Šv. Pranciškus negali būti laikomas tik didžiu žmogumi, jis buvo Viešpaties mokinys, kurio gyvenimas buvo perkeistas susitikimo su Viešpačiu. Pranciškus ieškojo Dievo, Jį rado, o susitapatinimas su Kristumi paliko šventojo kūne stigmų žymes. Norime naujai išgyventi susitikimą su Dievu, kad galėtume Viešpatį skelbti kitiems. Toks yra mūsų misijos ženklas, Vatikano radijui kalbėjo generalinės kapitulos dalyvis brolis Luciano Marini.

Birželio 13 d. mažesniųjų brolių konventualų kapitulos nariai Paduvoje aplankys šv. Antano kapą, o birželio 17 d. Asyžiuje susitiks su Šventuoju Tėvu, kuris tuo metu ten lankysis.